Những điều kiện để giải thể công ty hợp danh

Một công ty hợp danh khi đang hoạt động có thể gặp nhiều tình huống khác nhau dẫn đến buộc phải ngừng hoạt đông hoặc buộc phải giải thể doanh nghiệp. Khi đó, theo quy định của Nhà nước, mỗi công ty khi muốn đăng ký giải thể đều phải đạt những điều kiện để giải thể công ty hợp danh cụ thể để có thể được chấp nhận giải thể công ty hay giải thể doanh nghiệp theo đúng quy định của Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

– Những điều kiện để giải thể công ty 

Hiện nay, mỗi công ty khi thành lập đều cần có những điều kiện cụ, đáp ứng được yêu cầu của Cơ quan quản lý để thực hiện thành lập công ty và được sự bảo hộ của pháp luật. Và tương tự như vậy, mỗi công ty khi muốn thực hiện tạm dừng hoạt động hay doanh nghiệp giải thể đều cần phải đáp ứng được những điều kiện cụ thể để được chấp nhận giải thể.

  • Kết thúc thời gian hoạt động của công ty được ghi trong Điều lệ của công ty mà không có thời gian gia hạn. Bên cạnh đó, khi công ty đạt được những mục tiêu kinh doanh được ghi đúng theo Điều lệ thì công ty đó có quyền giải thể công ty, giải thể doanh nghiệp.
  • Khi chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân quyết định giải thể doanh nghiệp tư nhân do những nguyên nhân khác nhau như thua lỗ, thiếu vốn, thiếu thị trường tiêu thụ,…
  • Đối với các công ty, doanh nghiệp hợp danh, công ty cổ phần thực hiện giải thể khi tất cả các thành viên của công ty thực hiện đồng ý giải thể doanh nghiệp, công ty.
  • Đối với những công ty có mô hình hoạt động cần đáp ứng được yêu cầu về số lượng thành viên trong công ty theo quy định nhưng lại thiếu thành viên trong 6 tháng liên tiếp. Do vậy, việc thực hiện giải thể doanh nghiệp (https://luatsugioi.vn/giai-the-cong-ty-doanh-nghiep) là điều bắt buộc.
  • Bị thu hồi giấy Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, công ty hợp danh.

nhung-dieu-kien-de-giai-the-cong-ty-hop-danh

Trên đây là những điều kiện cần có để giải thể doanh nghiệp, công ty hợp danh thành công. Ngoài ra, khi giải thể doanh nghiệp, công ty hợp danh các công ty cũng cần nắm được những thủ tục giải thể công ty để đáp ứng được từng bước trong quy định về giải thể doanh nghiệp của luật Giải thể.

– Một số những thủ tục cần có khi giải thể công ty hợp danh
  • Thực hiện kiểm toán thuế, quyết toán thuế và hoàn thành những nghĩa vụ thuế và sau đó đóng mã số thuế
  • Thực hiện trả con dấu công ty cho Cơ quan Công An
  • Đăng báo công bố giải thể công ty hợp danh, giải thể công ty Cổ phần hay Công ty TNHH
  • Thực hiện thanh lý tài sản
  • Đưa ra biên bản họp quyết định Giải thể doanh nghiệp,công ty….

Để giải thể công ty thành công, các công ty cần nắm được quá trình giải thể, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để đáp ứng được yếu cầu về giấy tờ của cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, thủ tục giải thể thường diễn ra phức tập và khiến các doanh nghiệp và công ty gặp khó khăn trong quá trình giải thể doanh nghiệp.

Đề thực hiện giải thể thành công, các doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ tư vấn giải thể thể công ty nhanh chóng, uy tín và chuyên nghiệp để giúp công ty giải thể thanh công, ít tốn kém về chi phí, nhanh chóng, hạn chế những thua lỗ có thể phát sinh trong quá trình giải thể.

nhung-dieu-kien-de-giai-the-cong-ty-hop-danh1

Trên đây là những điều kiện cần giải thể công ty hợp danh để đảm bảo được các cơ quan quản lý nhà nước chấp nhận giải thể thanh chóng, thành công.