Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 thì dịch vụ tư vấn du học không phải là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Khi thành lập công ty tư vấn du học, nhà đầu tư chỉ cần thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp. Nhưng đến Luật số 03/2016/QH14 ban hành ngày 22/11/2016 thì kinh doanh dịch vụ tư vấn du học lại được quy định là một trong các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện. Theo đó, nhà đầu tư muốn thành lập công ty tư vấn du học ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp thì còn phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Ngày 21/04/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (“Nghị định 46/2017/NĐ-CP”). Theo khoản 2 Điều 106 Nghị định 46/2017/NĐ-CP kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm:

Theo khoản 1 Điều 106, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gồm:

Như vậy, nhà đầu tư muốn kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thì đầu tiên phải thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

I. Thành lập công ty tư vấn du học

1. Hồ sơ thành lập công ty tư vấn du học:

a) Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

b) Điều lệ Công ty.

c) Danh sách Cổ đông sáng lập Công ty cổ phần hoặc danh sách thành viên Công ty hợp danh, Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

d) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau:

+) Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

+) Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực;

+) Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

+) Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực;

2. Trình tự, thủ tục thành lập công ty tư vấn du học: theo quy định tại Điều 27, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/9/2015

II. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Sau khi thành lập công ty, tức là khi nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Theo Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gồm:

a) Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật.

b) Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

c) Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mỹ phẩm đang là xu hướng kinh doanh hot, nếu bạn có ý kinh doanh mỹ phẩm thì hình ảnh sản phẩm là quan trọng nhất, chụp ảnh mỹ phẩm là cách tốt nhất để hỗ trợ quảng cáo online

2. Thẩm quyền cấp cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Theo quy định tại khoản 1 Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

3. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

b) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

c) Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

4. Trình tự, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Theo quy định tại khoản 3 Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP:

Các quy định pháp luật về thành lập công ty tư vấn du học nêu trên hy vọng đã cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích và cần thiết. Nếu Quý khách có mong muốn được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

LUẬT THỐNG NHẤT

Hà Nội, Sài Gòn, Nha Trang liên hệ: 086 844 3566 (luatthongnhat@gmail.com).