Tư vấn pháp luật về thủ tục thành lập công ty tư vấn du học

Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 thì dịch vụ tư vấn du học không phải là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Khi thành lập công ty tư vấn du học, nhà đầu tư chỉ cần thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp. Nhưng đến Luật số 03/2016/QH14 ban hành ngày 22/11/2016 thì kinh doanh dịch vụ tư vấn du học lại được quy định là một trong các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện. Theo đó, nhà đầu tư muốn thành lập công ty tư vấn du học ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp thì còn phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Ngày 21/04/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (“Nghị định 46/2017/NĐ-CP”). Theo khoản 2 Điều 106 Nghị định 46/2017/NĐ-CP kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm:

 • Giới thiệu, tư vấn thông tin về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh thổ; tư vấn lựa chọn trường học, khóa học, ngành nghề và trình độ phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học;
 • Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh du học;
 • Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;
 • Tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, đưa cha mẹ hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;
 • Các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Theo khoản 1 Điều 106, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 • Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
 • Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Như vậy, nhà đầu tư muốn kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thì đầu tiên phải thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

I. Thành lập công ty tư vấn du học

1. Hồ sơ thành lập công ty tư vấn du học:

a) Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

b) Điều lệ Công ty.

c) Danh sách Cổ đông sáng lập Công ty cổ phần hoặc danh sách thành viên Công ty hợp danh, Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

d) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau:

 • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78 đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân như sau:

+) Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

+) Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực;

 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức quy định tại Điều 10 Nghị định số 78 như sau:

+) Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

+) Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực;

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Trình tự, thủ tục thành lập công ty tư vấn du học: theo quy định tại Điều 27, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/9/2015

II. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Sau khi thành lập công ty, tức là khi nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Theo Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gồm:

a) Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật.

b) Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

c) Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mỹ phẩm đang là xu hướng kinh doanh hot, nếu bạn có ý kinh doanh mỹ phẩm thì hình ảnh sản phẩm là quan trọng nhất, chụp ảnh mỹ phẩm là cách tốt nhất để hỗ trợ quảng cáo online

2. Thẩm quyền cấp cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Theo quy định tại khoản 1 Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

3. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

b) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

c) Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

4. Trình tự, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Theo quy định tại khoản 3 Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP:

 • Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Các quy định pháp luật về thành lập công ty tư vấn du học nêu trên hy vọng đã cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích và cần thiết. Nếu Quý khách có mong muốn được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

LUẬT THỐNG NHẤT

Hà Nội, Sài Gòn, Nha Trang liên hệ: 086 844 3566 (luatthongnhat@gmail.com).