Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê nhà

Câu hỏi cần tư vấn: Ngày, 01/8/2015, tôi có ký hợp đồng viết tay thuê nhà trong thời hạn 2 năm được công chứng. Tuy nhiên, trong thời gian thuê nhà được hơn 1 năm,  hai ban đã xảy ra mẫu thuẫn, tranh chấp hợp đồng thuê nhà nên tôi quyết định không tiếp tục […]

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp giữa cổ đông

Trong những mô hình doanh nghiệp, công ty, đều cần có Hội đồng cổ đông trong công ty để  đưa ra những quyết sách quan trọng  cho đường lối của công ty. Tuy nhiên, những vấn đề về chia quyền lợi ích, vị trí trong công ty, lợi nhuận của công ty  luôn có thể […]

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở

Nhà ở luôn là vấn đề quan trọng trong cuộc đời của nhiều người hiện nay để ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình và phát triển sự nghiệp. Do vậy, việc mua bán nhà ở là lĩnh vực được nhiều người lao động tìm hiểu khi muốn mua nhà và lựa chọn những […]

Tư vấn trình tự giải quyết tranh chấp đất đai

Hiện nay, Luật Đất đai năm 2013 đã có những quy định cụ thể về những  trình tự và thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai để  những tổ chức và cá nhân có thể dựa vào để thực hiện giải quyết tranh chấp đất đai. Luật Thống Nhất xin đưa ra những thông […]