Điều kiện và thủ tục thành lập công ty bảo vệ

Thành lập công ty bảo vệ cần những điều kiện gì và quy trình như thế nào sẽ được giải đáp ngay trong bài viết này. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các anh, chị khi có nhu cầu đầu tư vào lĩnh vực “bảo vệ” đầy hứa hẹn này.   Điều kiện thành […]

Quy định Pháp luật về điều kiện thành lập công ty mua bán nợ

Nghị định 69/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01/07/2016 (“Nghị định 69/2016/NĐ-CP”) quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ. Theo đó, khi tổ chức, cá nhân thành lập công ty kinh doanh dịch vụ mua bán nợ thì phải đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ mua bán nợ theo quy […]

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ

Theo Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ban hành ngày 13/11/2008 (“Luật Giao thông đường bộ”) thì kinh doanh vận tải đường bộ gồm kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa. Kinh doanh vận tải đường bộ là một trong các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có […]

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Dịch vụ giám định thương mại là một trong các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện được quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2016/QH14 ban hành ngày 22/11/2016. Các điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định được quy định cụ thể trong Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ban […]

Điều kiện thành lập công ty sản xuất trang thiết bị y tế

Kinh doanh trang thiết bị y tế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật số 03/2016/QH14 ban hành ngày 22/11/2016. Khi thành lập công ty sản xuất trang thiết bị y tế các cá nhân, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện quy định trong Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý […]

Điều kiện thành lập công ty sản xuất trang thiết bị y tế

Kinh doanh trang thiết bị y tế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật số 03/2016/QH14 ban hành ngày 22/11/2016. Khi thành lập công ty sản xuất trang thiết bị y tế các cá nhân, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện quy định trong Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý […]

Hướng dẫn thủ tục hồ sơ thành lập công ty kinh doanh mỹ phẩm

Thành lập công ty kinh doanh mỹ phẩm thì cần phải chuẩn bị các giấy tờ gì, thủ tục ra sao? Trong bài viết dưới đây, Luật Thống Nhất sẽ hướng dẫn bạn các thủ tục hồ sơ thành lập công ty kinh doanh mỹ phẩm. I. Đăng ký thành lập công ty kinh doanh […]

Tư vấn pháp luật về thủ tục thành lập công ty tư vấn du học

Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 thì dịch vụ tư vấn du học không phải là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Khi thành lập công ty tư vấn du học, nhà đầu tư chỉ cần thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định của […]