Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai

  Tranh chấp đất đai dân sự thường xuyên diễn ra, tuy nhiên rất nhiều người không biết cách để viết được một lá đơn đề nghị…

Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp

Trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng lỗ vốn, không đạt được những kết quả trong kinh doanh,…