Hỏi đáp thủ tục giải thể công ty bảo hiểm

Xin chào Luật sư:

Hiện tại tôi đang làm Hành chính nhân sự tại một công ty bào hiểm nông nghiệp được thành lập từu năm 2010. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, công ty tôi liên tục bị thua lỗ và dẫn đến tình trạng thiếu vốn để  tiếp tục duy trì tình trạng bảo hiểm cho khách hàng. Do vậy, công ty của tôi đã quyết định giải thể doanh nghiệp, công ty bảo hiểm. Do vậy tôi xin hỏi luật sư những thủ tục giải thể công ty bảo hiểm gồm những thủ tục nào? Tôi xin cảm ơn.


hoi-dap-thu-tuc-giai-the-cong-ty-bao-hiem

Luật sư giải đáp

Khác với những công ty, doanh nghiệp khác khi thực hiện  giải thể công ty, doanh nghiệp cần đến sự đồng ý của Sở Kế hoạch & Đầu tư cùng với Phòng Kinh doanh. Với những công ty bảo hiểm khi muốn thực hiện giải thể cần có sự đồng ý của Bộ Tài Chính để đảm  bảo đúng quyền lợi cho các khách hàng đã mua bảo hiểm từ công ty.

Do vậy những thủ tục giải thể công ty bên cạnh theo đúng quy định còn có những thủ tục riêng yêu cầu công ty phải hoàn thành đúng trách nhiệm mới có thể giải thể thành công.  Hiện nay, những thủ tục giải thể công ty (https://luatsugioi.vn/giai-the-cong-ty-doanh-nghiep/thu-tuc-giai-the-cong-ty-co-phan.html)  đuuợc Bộ Tài chính quy định theo Điều 12 của Thông tư số 124/2013/IT-BTC ngày 30/7/2012: Thủ tục giải thể doanh nghiệp, công ty bảo hiểm.

– Công ty bảo hiểm được phép giải thể trong những trường hợp sau:
 • Công ty tự nguyện xin giải thể nếu đủ khả năng để thanh toán các khaonr nợ: thuế, ngân hàng, khách hàng,…
 • Khi công ty hết thời hạn hoạt động kinh doanh được quy định trong giấy pháp kinh doanh khi thành lập và hoạt động nhưng không có quyết định gia hạn hoạt động và kinh doanh của công ty.
 • Công tu bảo hiểm bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định được đề ra.
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
– Thủ tục giải thể công ty bảo hiểm:
 • Hộp Hội đồng thành viến đưa ra quyết định giải thể doanh nghiệp
 • Thực hiện thanh toán các khoản nợ thuế và nghĩa vụ thuế, xin Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế hoặc không nợ thuế.
 • Báo cáo danh sách giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động theo quy định về luật Lao động ở Việt Nam
 • Báo cáo hoàn thành các nghĩa vụ với hợp đồng bảo hiểm: bao gồm việc thanh toán các nghĩa vụ đến hạn hợp đồng bảo hiểm, chuyển giao hợp đồng bảo hiểm theo quy định
 • Thực hiện đóng mã số thuế
 • Thực hiện trả con dấu và  hủy con dấu tại Cơ quan Công An
 • Thực hiện thanh lý tài sản
 • Đăng bố cáo giải thể công ty trong 3 kỳ liên tiếp.

Sau khi hoàn thành những thủ tục đăng ký, công ty, doanh nghiệp bảo hiểm cần làm hồ sơ giải thể doanh nghiệp bảo hiểm theo đúng quy định của  Nhà nước và nộp hồ giải thể tại Bộ Tài chính. Hiện nay, cơ quan  có thẩm quyền được phép giải quyết những hồ sơ giải thể của Công ty bảo hiểm thuộc về Bộ Tài chính do đây là loại hình kinh doanh đặc biệt.

Do vậy, việc làm hồ sơ giải thể cũng như thực hiện giải thể công ty bảo hiểm rất phức tạp, và để thực hiện giải thành công thì công ty bảo hiểm cuat bạn nên tìm đến những dịch vụ giải thể doanh nghiệp uy tín và chuyên nghiệp nhất để giải thể  thành công. 

Trên đây là những giải đáp về thủ tục giải thể công ty bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật để các công ty bảo hiểm nắm được và giải thể nhanh chóng và đúng quy định.

Chúc bạn thành công.

 

Related Posts

Luật sư tư vấn pháp luật về thuế chuyên nghiệp và uy tín

Thuế là một trong những lĩnh vực pháp luật quan trọng  trong cuộc sống của các cá nhân hoặc trong các hoạt động kinh doanh của các…

Hỏi đáp: Nên thực hiện giải thể doanh nghiệp hay phá sản doanh nghiệp

Xin chào luật sư! Tôi muốn hỏi xin ý kiến của luật sư về  việc nên thực hiện giải thể doanh nghiệp hay phá sản doanh nghiệp? Hiện…

Hỏi đáp điều kiện, thời gian và chi phí giải thể doanh nghiệp

Xin chào luật sư, tôi có những thắc mắc xin nhờ luật sư tư vấn như sau Hiện nay, tôi đang làm chủ sở hữu doanh nghiệp…

Hướng dẫn làm hồ sơ giải thể hộ kinh doanh cá thể

Xin hỏi luật sư: Tôi xin hỏi luật sư một vấn đề như sau: Hiện nay gia đình tôi đã đăng ký hoạt động mở cửa hàng…

Hướng dẫn làm thủ tục và hồ sơ giải thể tự nguyệnhợp tác xã

Hiện nay, ở nhiều địa phương vẫn tồn tại những loại hình hợp tác xã như: hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã thủ công nghiệp,…….

Dịch vụ đăng ký logo độc quyền cho công ty doanh nghiệp

Trong quá trình kinh doanh việc thực hiện xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cũng như thực hiện truyền thông, xây dựng hình ảnh của công…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *