Hướng dẫn làm thủ tục và hồ sơ giải thể tự nguyệnhợp tác xã

Hiện nay, ở nhiều địa phương vẫn tồn tại những loại hình hợp tác xã như: hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã thủ công nghiệp,….  với sự tham  gia của nhiều xã viên theo những quy định thành luật dựa theo Luật Hợp tác xã. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động cũng có nhiều hợp tác xã hoạt động  không hiệu quả. Do vậy, khi các hợp tác xác muốn chấm dứt hoạt động cũng cần phải thực hiện giải thể hợp tác xác theo đúng quy định. Dưới đây là  những hướng dẫn làm thủ tục  và hồ sơ giải thể tự nguyện hợp tác xã.

Đối với những trường hợp giải thể tự nguyện hợp tác xã, các hợp tác xã (HTX) cần  thực hiện làm những thủ tục giải thể tương tự như thủ tục giải thể công  ty cổ phần, thủ tục giải thể doanh nghiệp,… đầu cần có sự đồng y của Đại  hội xã viên,  hoàn thành hồ sơ giải thể gửi đến những cơ quan có thẩm quyền để giải thể thành công.

– Thủ tục giải thể  hợp tác xã theo hình thức tự nguyện
 • Thông báo giải thể  HTX
 • Hộp Đại hội xã viên, đưa Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại  hội về việc giải thể
 • Thanh toán những khoản nợ thuế, nợ  lượng người lao động, nợ ngân  hàng và những khoản nợ khác
 • Xác nhận  Chi cục Thuế về đóng mã số thuế cho hợp tác xã
 • Xác nhận trả con dấu và hủy con dấu của cơ quan công an
 • Thực hiện giải quyết những quyền lợi của xã viên

Sau khi thực hiện những  thủ tục giải thể hợp tác xã theo đúng quy định,   hợp tác xã cần tìm hiểu về  các hoàn thiện hồ sơ giải thể để   cung cấp đầy đủ những giấy tờ để giải thể  nhanh chóng và thành công. Ngoài ra, các hợp tác xã cũng có thể tham khảo những cách làm hồ sơ giải thể doanh nghiệp để có thể thực hiện theo.

huong-dan-lam-ho-so-giai-the-hop-tac-xa-tu-nguyen

– Hồ sơ giải thể tự nguyện Hợp tác xã
 • Thông báo giải thể hợp tác xã
 • Công văn xin giải thể  hợp tác xã theo quy đinh, tương tự công văn xin giải thể công ty
 • Biên bả hợp giải thể hợp tác xã được sự thống nhất từ cách thành viên
 • Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế hoặc Xác nhận không nợ thuế
 • Xác nhận  của Cơ quan công an về việc hủy cơn dấu của hợp tác 
 • Đối với những hợp tác xác có chi nhánh hay văn phòng đại diện cần có Xác nhận chấm dứt hoạt động của cho nhánh hay văn phòng đại diện,
 • Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh bản gốc

Việc thực hiện giải thể  tự nguyện hợp tác xã được thực hiện thông qua những  thủ tục giải thể nhanh chóng, hoàn thiện hộ sơ đầy đủ, các hợp tác xã có thể tham khảo những tư vấn giải thể doanh nghiệp, tư vấn giải thể công  ty nhanh chóng và thành công.

huong-dan-lam-ho-so-giai-the-hop-tac-xa-tu-nguyen2

Tìm hiểu những cách làm thủ tục và hồ sơ giải thể tự nguyện hợp tác xã giúp các hợp tác xã có nhu cầu giải thể nắm được những bước giải thể  nhanh chóng và thành công cũng như tiết kiệm chi phí.