Hướng dẫn làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh theo quy định

Việc tam dừng những hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, công ty do nhiều yếu tố khác nhau dẫn đến khiến công ty hay doanh nghiệp buộc phải tạm dừng những hoạt động kinh doanh. Đặc biệt, đối với những doanh nghiệp  hay công ty muốn thực hiện giải thể doanh nghiệp hay muốn thay đổi những kế hoạt, phương hướng mới hoàn toàn của công ty đều được khuyên nên tạm ngừng hoạt động để thu hút vốn đầu tư, khắc phục tình trạng khó khăn của công ty, doanh nghiệp.

Và để giúp các doanh nghiệp, công ty nắm được những quy định về trình tự đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và công ty, Luật Thông Nhất sẽ cung cấp những hướng dẫn làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh cho các doanh nghiệp, công ty và bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu.

huong-dan-lam-thu-tuc-tam-ngung-kinh-doanh-theo-quy-dinh

– Thủ tục cho tạm ngừng những hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
  • Họp Hội đồng thành viên, đưa ra ý kiến thống nhất về quyết định tạm ngừng hoạt động kinh doanh, hoặc Quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp về tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp, công ty cần đến Cơ quan thuế xin xác nhận không có những khoản nợ thuế, hoàn thành những nghĩa vị thuế. Đây cũng là thục tục cần thiết cho những doanh nghiệp muốn thực hiện giải thể doanh nghiệp, công ty: giải thể doanh nghiệp tư nhân (https://luatsugioi.vn/giai-the-cong-ty-doanh-nghiep/huong-dan-thu-tuc-giai-the-doanh-nghiep-tu-nhan.html), giải thể công ty cổ phần, giải thể công ty TNHH,…
  • Doanh nghiệp hoàn thành hồ sơ tạm ngừng hoạt động theo những yêu cầu của cơ quan quản lý.
– Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, công ty
  • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, công ty 
  • Biên bản họp của Hội đồng thành viên của doanh nghiệp hay công ty
  • Quyết định tạm ngừng kinh doanh của Hội đồng thành viêm, Quyết định của chủ sở hữu về tạm ngừng hoạt động của Doanh nghiệp tư nhân
  • Xác nhận của cơ quan thuế về Doanh nghiệp hay công ty không nợ thuế đến thời điểm tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Những thông báo và Xác nhận của công ty hay doanh nghiệp cùng là điểm yêu cầu cần thiết của doanh nghiệp hoặc các công ty khi là thủ tục giải thể doanh nghiệp để được chấp nhận hồ sơ hợp lệ và giải thể thành công.

Sau khi hoàn thành hồ sơ tạm ngừng kinh doanh, đại diện pháp luật cần nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh và nhận lại giấy Biên nhận, và đến ngày hẹn, doanh nghiệp đến để nhận kết quả giải quyết hồ swo.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, hay công ty cũng có thể sử dụng những dịch vụ tư vấn làm thủ tục và hồ sơ tạm ngừng hoạt đông kinh doanh từ Luật Thống Nhất với những chuyên viên luật nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể doanh nghiệp và công ty. Từ đó đưa ra những tư vấn, trợ giúp doanh nghiệp hoàn thành tạm ngừng hoạt động hay giải thể thành công.

Trên đây là những thông tin hướng dẫn về thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ cũng như được chấp nhận tạm ngừng hoạt động từ những cơ quan quản lý nhà nước tiết kiệm được thời gian tối đa.