Khi thực hiện giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật những thủ tục thực hiện không thể thiếu đó là thực hiện quyết toán thuế và thanh lý tài sản theo đúng quy định về luật giải thể doanh nghiệp để được  giải thể thành công.  Dưới đây là những hướng dẫn làm thủ tục quyết toán thuế và thanh lý tài sản  để giúp doanh nghiệp có thêm những thông tin về cách làm thủ tục giải thể nhanh chóng và thành công.

– Thủ tục quyết toàn thuế với Cơ quan Thuế

Thực hiện quyết toán thuế chính là thủ tục quan trong nhất khi thực hiện giải thể doanh nghiệp để đáp ứng được yêu cầu và được chấp nhận giải thể  thành công và nhanh chóng. Để những bước quyết thuế được đơn giản và dễ dàng cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp giải thể cần  thực hiện gửi công văn xin yêu cầu Xác nhận không còn nợ thuế xuất nhập khẩu nếu các công ty, doanh nghiệp giải thể có những hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tại Cơ quan Hải quan nơi công ty có trụ sở chính.

huong-dan-lam-thu-tuc-quyet-toan-thue-va-thanh-ly-tai-san-khi-giai-the-doanh-nghiep

– Các thủ tục thanh lý tài sản của doanh nghiệp giải thể

Thanh lý tài sản cũng là một trong những thủ tục khi giải thể công ty, giải thể doanh nghiệp các đơn vị cần phải thực hiện để được giải thể thành công. Việc thanh lý tài sản được thực hiện  và có những thủ tục khác nhau theo từng hình thức kinh doanh của các công ty để thanh lý đúng theo quy định của nhà nước về thanh lý tài sản công ty, doanh nghiệp. 

Việc thanh lý tài sản cần bảo đảm minh bạch, nhanh chóng tránh tình trạng có thể làm ảnh hưởng đến  quá trình làm thủ tục, hồ sơ giải thể doanh nghiệp của các doanh nghiệp hay công ty.

Ngoài ra, để thực hiện quyết toán thuế cũng như giải thể doanh nghiệp cần được đảm bảo các doanh nghiệp có thể sử dụng hình thức tư vấn giải thể giải doanh nghiệp để nhận được hướng dẫn trong cách quyết toán thuế nhanh nhất và thành công.

Trên đây là một số những quy định và thủ tục quyết toán thuế và thanh lý tài sản cho công ty theo đúng quy định góp phần thực hiện giải thể công ty, doanh nghiệp thành công.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *