Sở hữu trí tuệ là một trong những  lĩnh vực quan trọng hiện nay cho mỗi doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp đồng thời khi bắt đầu hoạt động và xây dựng nhãn hiệu, xây dựng thương hiệu của mỗi doanh nghiệp. Do vậy, việc lựa chọn những dịch vụ tư vấn luật sở hữu trí tuệ để nắm được những  quy định về luật sở hữu trí tuệ đồng thời  tư vấn cho doanh nghiệp những lĩnh vực liên quan về sở hữu trí tuệ, xây dựng nhãn hiệu,… cho doanh nghiệp để xây dựng thương hiệu  và hoạt động kinh doanh tốt nhất.

– Nội dung tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ của Luật Thống Nhất

Luật Thống Nhất đang thực hiện cung cấp những dịch vụ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp cho doanh nghiệp để trợ giúp doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và xây dựng  thương hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm và dịch vụ kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Hình thức tư vấn của Luật Thống Nhất

Công ty Luật Thống Nhật thực hiện tư vấn cho khách hàng thông qua những hình thức tư vấn đa dang, hiệu quả và tiện lợi để phù hợp với từng khách hàng. Các khách hàng có thể lựa chọn những hình thức tư vấn khác nhau để chọn chọn được cách  nhận tư vấn thích hợp nhất.

Với dịch vụ tu vấn luật uy tín và giầu kinh nghiệm từ các luật sư của Luật Thống Nhất sẽ mang đến dịch vụ  tư vấn luật sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp, uy tín để trợ giúp các khách hàng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và sở hữu nhãn hiệu công nghiệp, bản quyền.