Thủ tục đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài cho cơ sở doanh nghiệp

Hiện nay, các doanh nghiệp, những cá nhân  hay tổ chức không chỉ có những hoạt động kinh tế trong nước mà đang ngày càng phát triển mạnh mẽ ra nước ngoài. Khi đó, những vấn đề về nhãn hiệu, thương hiệu hay logo của sản phẩm, dịch vụ, công ty luôn cần được xem trọng. Do vậy, đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài là điều cần thiết để các doanh nghiệp Việt Nam có thể bảo vệ được nhãn hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp trược những doanh nghiệp khác trên thế giới. Dưới đây là những thủ tục đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài cho những cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu.

Đăng ký nhãn hiệu sản phẩm ra nước ngoài phức tạp hơn so với đăng ký nhãn hiệu trong nước khi doanh nghiệp bắt đầu đưa sản phẩm ra thị trường nước ngoài. 

thu-tuc-dang-ky-nhan-hieu-ra-nuoc-ngoai-cho-co-so-doanh-nghiep4

– Đăng kỹ nhãn hiệu tại nước ngoài ở đâu

Hiện nay có hai hình thức đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài cho doanh nghiệp lựa chọn hình thức đăng ký

 • Đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư và Thỏa ước Madrid và có hiệu lực tại các quốc gia đã tham gia ký kết Thỏa ước này. Khi đăng ký theo Nghị định thư Madrid, doanh nghiệp chó thể nôp đơn đăng ký quốc tế theo mẫu và đánh dấu những nước muốn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Thời gian thẩm định đơn đăng kỹ nhãn hiệu quốc tế từ 12 đến 18 tháng tùy thuộc vào nước đăng ký.
 • Đăng ký tại từng nước muốn đăng ký nhãn hiệu:  Các doanh nghiệp là chủ nhãn hiệu muốn đăng ký có thể nộp đơn theo thủ tục của từng quốc gia đó tại những Cơ quan nhãn hiệu: tại Hoa Kỳ, Nhật,… Các công ty nên sử dụng những công ty luật làm đại diện pháp lỹ cho mình hoặc sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu (https://luatsugioi.vn/thu-tuc-phap-luat/thu-tuc-dang-ky-nhan-hieu-tai-viet-nam.html) chuyên nnghieepj tại quốc tế của từng quốc té để đăng ký được thành công với tỷ lệ cao, đơn giản và thuận lợi hơn. Thời gian thẩm định cũng tùy thuộc vào thủ tục của từng quốc gia.

Để tiện cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa dịch vụ của các doanh nghiệp được thuận lợi hơn, luatsugioi.vn đưa ra tư vấn:

 •  Các doanh nghiệp trước khi quyết định hình thức đăng ký nên xác định những quốc gia mình sẽ đăng kỹ thương hiệu, nhãn hiệu
 • Tra cứu những nước tham gia Nghị định thư Madrid, Thỏa ước Madrid
 • Nếu các quốc gia muốn xin đăng kỹ nhãn hiệu đều nằm trong Nghị định thư Madrid , doanh nghiệp nên lựa chọn đăng kỹ theo Nghị định thư Madird bới: tiết kiệm được nhiều thời gian khi chỉ cần làm một đơn đăng ký với ngôn ngôn ngữ nhất định, tại một địa điểm và chỉ cần một lệ phí để đảm bảo tiết kiện được nhiều chi phí đăng ký bảo hộ thương hiệu uy tín (https://luatsugioi.vn/dich-vu-dang-ky-bao-ho-thuong-hieu-nhanh-chong-chuyen-nghiep) , bảo hộ logo uy tín,…

thu-tuc-dang-ky-nhan-hieu-ra-nuoc-ngoai-cho-co-so-doanh-nghiep2

– Thủ tục đăng ký nhãn hiệu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ra nước ngoài
 • Bước 1: Tra cứu nhãn hiệu hàng hóa đã có
 • Bước 2: Thực hiện đăng ký cho nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm
 • Bước 3: Quá trình thẩm định nhãn hiệu tùy theo từng thủ tục của các quốc gia đăng ký nhãn hiệu 
 • Bước 4. Công bố nhãn hiệu đã đăng ký, thực hiện giám sát nhãn hiệu, thường hiệu
– Hồ sơ đăng kỹ nhãn hiệu hàng hóa tại Nước ngoài
 • Mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế do Cơ quan quản lý cấp
 • Danh mục các sản phẩm, dịch vụ cần đăng ký bảo hộ logo chuyên nghiệp, thương hiệu, bản quyền thương hiệu
 • Chứng từ nộp phí đăng ký đầy đủ
 • Giấy ủy quyền( nếu doanh nghiệp sử dụng những dịch vụ đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm, hàng hóa tại nước ngoài)

Trên đây là những thông tin về quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại nước ngoài để mang đến cho doanh nghiệp những hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiêu hàng hóa  ra nước ngoài , thương hiệu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu,…. tại nước ngoài và quy trình thực hiện giải quyết đăng ký nhãn hiệu.