Hiện nay, các doanh nghiệp, những cá nhân  hay tổ chức không chỉ có những hoạt động kinh tế trong nước mà đang ngày càng phát triển mạnh mẽ ra nước ngoài. Khi đó, những vấn đề về nhãn hiệu, thương hiệu hay logo của sản phẩm, dịch vụ, công ty luôn cần được xem trọng. Do vậy, đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài là điều cần thiết để các doanh nghiệp Việt Nam có thể bảo vệ được nhãn hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp trược những doanh nghiệp khác trên thế giới. Dưới đây là những thủ tục đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài cho những cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu.

Đăng ký nhãn hiệu sản phẩm ra nước ngoài phức tạp hơn so với đăng ký nhãn hiệu trong nước khi doanh nghiệp bắt đầu đưa sản phẩm ra thị trường nước ngoài. 

thu-tuc-dang-ky-nhan-hieu-ra-nuoc-ngoai-cho-co-so-doanh-nghiep4

– Đăng kỹ nhãn hiệu tại nước ngoài ở đâu

Hiện nay có hai hình thức đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài cho doanh nghiệp lựa chọn hình thức đăng ký

Để tiện cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa dịch vụ của các doanh nghiệp được thuận lợi hơn, luatsugioi.vn đưa ra tư vấn:

thu-tuc-dang-ky-nhan-hieu-ra-nuoc-ngoai-cho-co-so-doanh-nghiep2

– Thủ tục đăng ký nhãn hiệu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ra nước ngoài
– Hồ sơ đăng kỹ nhãn hiệu hàng hóa tại Nước ngoài

Trên đây là những thông tin về quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại nước ngoài để mang đến cho doanh nghiệp những hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiêu hàng hóa  ra nước ngoài , thương hiệu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu,…. tại nước ngoài và quy trình thực hiện giải quyết đăng ký nhãn hiệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *