Hướng dẫn làm thủ tục đăng kỹ mã số mã vạch cho sản phẩm

Hiện nay, những sản phẩm được lưu hành trên thị trường đa số đều cần phải có mã số mã vạch cho sản phẩm để người tiêu dùng có thể nắm được mã sản phẩm, mã số sản phẩm, hay nơi sản xuất cũng như mã số của công ty và các thông tin liên quan khác đến sản phẩm. Việc có mã số, mã vạch cho sản phẩm là điều cần thiết giúp nâng cao uy tín của sản phẩm và nhà sản xuất. Những hướng dẫn làm thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm dưới đây sẽ giúp doanh nghiệp nắm được cách thức đăng ký và những thủ tục cần thiết.

huong-dan-lam-thu-tuc-dang-ky-ma-so-ma-vach-cho-san-pham1

– Điều kiện để được đăng ký mã vạch mã số sản phẩm
 • Các doanh nghiệp cần phải gia nhập EAN Việt Nam
 • Các doanh nghiệp cần phải đóng phí giá nhập và phí hàng năm.
 • EAN sẽ cung cấp mã M cho các doanh nghiệp và hướng dẫn các doanh nghiệp lập mã hàng cho từng sản phẩm.

Việc đăng ký mã vạch hay mã sản phẩm cũng có tác dụng tương tự như đăng ký bảo hộ logo hàng hóa, đăng ký nhãn hiệu để được giúp doanh nghiệp tạo được thành công trong kinh doanh sản phẩm hàng hóa. Lựa chọn đăng ký mã vạch, mã số cho sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp có thể đưa sản phẩm, hành hóa của mình đi xuất khẩu hay bày bán tại những siêu thị, trung tâm thương mại được đúng với quy định.

– Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch
 • Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch
 • Bản sao công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hay bản sao Quyết định thành lập các tổ chức khác
 • Bản đăng ký danh mục các sản phẩm sử udngj mã GTIN
 • Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu GS1 Việt Nam
 • Danh sách các sản phẩm đăng ký mã số mã vạch

huong-dan-lam-thu-tuc-dang-ky-ma-so-ma-vach-cho-san-pham2

– Nộp hồ sơ đăng ký mã vạch, mã số ở đâu 

Sau khi hoàn thành hồ sơ đăng ký, các doanh nghiệp, tổ chức có thể thực hiện nộp hồ sơ đăng ký tại:

 • Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam / Chi cụ Tiêu chuẩn Đoi lường chất lượng
 • Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng có thể sử dụng dịch vụ đăng ký mã sỗ mã vạch để được giúp đỡ, tư vấn tốt nhất về cách đăng ký mã số, mã vạch cho sản phẩm, hàng hóa. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, đăng ký thương hiệu sản phẩm,… từ Công ty Luật Thống nhất uy tín và chất lượng

– Quy trình, thời gian đăng ký 

 • Doanh nghiệp sẽ nhận được mã số, mã vạch cấp tạm thời sau 02 ngày
 • Và sau 01 tháng, doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng lý mã số mã vạch kể từ khi nhận được thông báo hợp lệ
– Những văn bản quy định đăng ký mã số mã vạch

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1. 2373/2000/QĐ-BKHCNMT: Quyết định của Bộ trưởng Bộ KHCN và MT về việc quản lý mã số mã vạch
2. 45/2002/QĐ-TTg: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định nội dung quản lý nhà nước về mã số mã vạch và cơ quan quản lý nhà nước về mã số mã vạch
3. 88/2002/TT-BTC: Thông tư quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vach
4. 15/2006/QĐ-BKHCN: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc ba

Ban hành “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch”
5. 36/2007/TT-BTC: Thông tư của Bộ Tài chính số 36/2007/TT-BTCsửa đổi, bổ sung Thông tư 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch.

Trên đây là những hướng dẫn về quy trình làm thủ tục đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm phục vụ kinh doanh sản phẩm của doanh nghiệp được diễn ra thuận lợi và thành công.