Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp nhãn hiệu hàng hóa chuyên nghiệp và uy tín

Nhãn hiệu là một trong những lĩnh vực cần thiết của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện xây dựng thương hiệu của cá nhân và tổ chức, đồng thời để quảng bá truyền thông cùng xây dựng lòng tin cho khách hàng cũng như thúc đẩy khách hàng sử dụng sản phẩm  và dịch vụ của cá nhân và tổ chức. Do vậy, có rất nhiều tranh chấp về nhãn hiệu về hàng hóa giữa các cá nhân và doanh nghiệp để có được những nhãn hiệu ấn tượng và thu hút khách hàng mua hàng hóa hay sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp hoặc cá nhân. Để giải quyết tranh chấp tốt nhất, các cá nhân, tổ chức nên sử dụng dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp nhanh hiệu hàng hóa để giúp cá nhân và tổ chức lấy lại được nhãn hiệu cho cá nhân và tổ chức.

luat-su-tu-van-giai-quyet-tranh-chap-nhan-hieu-hang-hoa-chuyen-nghiep-va-uy-tin

1. Những trường hợp tranh chấp nhãn hiệu hàng hóa trong quá trình đăng ký, xây dựng và phát triển nhãn hiệu

 • Những tranh chấp về sở hữu trí tuệ có thể xảy ra trong quá trình  tra cứu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
 • Thường xảy ra  trong quá trình lập kế hoạch phát triển sản phẩm tại bất  các quốc gia, lãnh thổ nào khi đăng ký
 • Tranh chấp nhãn hiệu cũng có thể xảy ra trong quá trình để khi được cấp văn bằng bảo hộ trong quá trình khai thác, sử dụng thường là do cạnh tranh không lành mạnh.

Do vậy, trong quá trình xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, các cá nhân và doanh nghiệp cần chú ý những tới quá trình doanh nghiệp cần chú ý tiến hành tra cứu về  nhãn hiệu, những đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ đã có trên sản phẩm của mình. Các cá nhân và doanh nghiệp cần chú ý đến  đăng ký nhãn hiệu, tên thương hiệu, cách đóng gói bao bì sản phẩm, quy trình sản xuất, giải pháp kỹ thuật áp dựng để sản xuất ra sản phẩm, bản thân sản phẩm,…

Do vậy, các doanh nghiệp, cá nhân cần chú ý khi đăng ký thương hiệu sản phẩm cho doanh nghiệp, để đảm bảo cho việc phát triển và xây dựng tổ chức, công ty. Để đảm bảo nắm được những quy định, quy trình đăng ký nhãn hiệu khi đăng ký thành công cũng như có luật sư để thường xuyên theo dõi và phát hiện những xâm phạm về nhãn hiệu của công ty cũng như giải quyết những tranh chấp hợp đồng, giải quyết tranh chấp nhãn hiệu của công ty và danh nghiệp.

2. Nội dung tư vấn tranh chấp nhãn hiệu cho cá nhân và tổ chức của Luật Thống Nhất

Bên cạnh những tư vấn đăng ký thương hiệu sản phẩm, đăng ký nhãn hiệu, Luật Thống Nhất cũng cung cấp luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp nhãn hiệu cho doanh nghiệp và cá nhân.

 • Luật sư theo dõi các vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ và cảnh cáo cho khách hàng  về nhưng vi phạm tranh chấp nhãn hiệu đó
 • Luật sư yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về thẩm định và kết luận giúp khách hàng về các hành vi vi phạm quyền của các đối tượng cũng như xử lý những vi phạm về tranh chấp.
 • Luật sư uy tín của Luật Thống Nhất sẽ đại diện cho khách hàng yêu cầu các đói tượng vi phạm cần chấm dứt hành vi vi phạm và bồi thường thiệt hại cho khách hàng
 • Đồng thời đại diện cho khách hàng thực hiện thương lượng chấm dứt những hợp đồng liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu và bản quyền
 • Đại diện tham gia thương lượng đàm phán việc sử dụng, chấm dứt sử dụng các quyền sở hưu trí tuệ đã được bảo hộ
 • Luật sư tham gia tố tụng với tư cách luật sư đại diện bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến những tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án có thâm quyền khách hàng với đối tượng vi phạm cạnh tranh nhãn hiệu.
 • Luật sư đại diện phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới để thực hiện lấy lại nhãn hiệu đồng thời đảm bảo để hạn chế cho những tổn thất có thể xảy ra khi đối tượng vi phạm sử dụng nhãn hiệu của khách hàng.
 • Đại diện yêu cầu cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng, tái phạm nhiều lần gây thiệt hại đến lợi ích của cá nhân, cộng đồng (các hành vi như sản xuất, buôn bán hàng giả, chiếm đoạt hay sử dụng bất hợp pháp để trục lợi các đối tượng sở hữu công nghiệp).

– Những phương pháp  giải quyết tranh chấp nhãn hiệu sản phẩm

Sau những quyết định của Tòa án có thẩm quyền khi giải quyết tranh chấp cho chủ sở hữu hàng hóa, luật sư sẽ đại diện thực hiện các biện pháp theo quy định  giúp bảo vệ các quyền khách hành là chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa, giúp ngăn chặn và sử lý những đối tượng cố ý sử dụng, khai thác nhãn hiệu trái phép khi chưa được đồng ý từ chủ sở hữu nhãn hiệu. 

Khi xảy ra những vi phạm các quyền đối với những nhãn hiệu hàng hóa, các phương án giải quyết sẽ được áp dụng:

 • Các biện pháp giải quyết tranh chấp chông qua trung gian, hòa giải và thương lượng
 • Phương án xử lý hành chính
 • Thực hiện những vụ kiện dân sự
 • Truy cứu trách nhiệm hình sự
 • Áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới

Với những nội dung và phương pháp giải quyết tranh chấp từ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp nhãn hiệu sản phẩm cho khách hàng  để đảm bảo giúp khách hàng thực hiện bảo vệ nhãn hiệu, bảo vệ thương hiệu sản phẩm cho khách hàng để đảm bảo xây dựng thương hiệu tốt nhất.