Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp giữa cổ đông

Trong những mô hình doanh nghiệp, công ty, đều cần có Hội đồng cổ đông trong công ty để  đưa ra những quyết sách quan trọng  cho đường lối của công ty. Tuy nhiên, những vấn đề về chia quyền lợi ích, vị trí trong công ty, lợi nhuận của công ty  luôn có thể xảy ra những tranh chấp về quyền và lợi ích giữa các cổ đông.

luat-su-tu-van-giai-quyet-tranh-chap-giua-co-dong

Để giải quyết những tranh chấp nội bộ cổ đông, các công ty có thể sử dụng dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp lợi ích giữa nội bộ cổ đông để giải quyết những tranh chấp theo đúng quy định của pháp luật và hợp pháp tốt nhất.

Tranh chấp nội bộ cổ đông công ty chính là những mẫu thuẫn, bất đồng về  những quyết định của doanh nghiệp cùng như bất đồng về lợi ích cá nhân, tranh chấp có thể phát sinh trong những quan hệ kinh doanh, thương mại, lao động hay những tranh chấp trong gia đình.

Trong nhiều công ty mới thành lập hay mới chuyển sang  loại hình kinh doanh cổ phẩn theo hương Hội đồng cổ đông thường có những mâu thuẫn nhưng  do chưa  có những kinh nghiệm xử lý mà  những mâu thuẫn sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng và có thể ảnh hưởng đến hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp.

Do vậy, việc  giải quyết những tranh chấp mâu thuẫn trong nội bộ cổ đông cần được tiến hành giải quyết nhanh chóng và dứt điểm, đúng theo những quy định về pháp luật.

– Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp về tranh chấp cổ đông
 • Luật Thống Nhất  thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ của khách hàng, tiếp nhận thông tin về tranh chấp của doanh nghiệp, thực hiện kiểm soát lại hệ thống ván bản của phát luật, văn bản nội bộ công ty để đối chiếu với tranh chấp đang diễn ra để đề xuất những phương án giải quyết tranh chấp nội bộ.
 • Đề ra phương án và thống nhất với khách hàng về phương án giải quyết tranh chấp , đồng thời lên kế hoạch giải quyết tranh chấp nội bộ công ty.
 • Thực hiện tiếp xuất với các chủ thể liên quan để tiến hành thuyết phục, đàm phán để nhằm thuyết phục các giải quyết bằng con đường thương lượng nội bộ thông qua sự trung gian của luật sư.’
 • Khi đàm phán không được giải quyết, thực hiện giải tranh chấp khi không giải quyết được thông qua đàm phán và thương lượng.
 • Luật sư tư vấn các thủ tục đăng ký kinh doanh chia, tách, giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty khi quá quyết định từ giải quyết tránh chấp giữa các cổ đông.
 • Luật sư đại diện khách hàng khi cần khởi kiện, tham gia tố tụng tại Toàn án hay Trọng tài thương mại.
 • Thực hiện trợ giúp và hỗ trợ khách hàng trong quá trình thi hành án và các vấn đề về giải quyết tranh chấp có liên quan. 

– Những nội dung tư vấn tranh chấp thường xảy ra trong doanh nghiệp

 • Những tranh chấp  tư cách thành viên, cổ đông doanh nghiệp đó là những cổ đông hoặc thành viên không đóng góp không đủ vốn  đã đăng ký nhưng yêu cầu được hưởng lợi ích đầy đủ như các cổ đông đã đóng góp đủ vốn. 
 • Những tranh chấp phát sinh từ phương thức góp vốn như định giá tài sản cao hơn giá trị thức tế, không chuyển sở hữu tài sản góp vốn, không thỏa thuận trước với nhau về việc góp vốn và giá trị góp vốn bằng tài sản.
 • Tranh chấp về việc mua cổ phần chào bán của các công ty cổ phần khi  bán cổ phiếu.
 • Tư vấn giải quyết những tranh chấp  tới các thủ tục tổ chức các cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của doanh nghiệp, Hội đồng thành viên công ty.
 • Những tranh chấp thẩm quyền thông qua các quyết định quản lý nội bộ doanh nghiệp.
 • Tư vấn những nội dung tranh chấp về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách sức giám độc hay người đại diện của pháp luật.

Bên cạnh những tư vấ đề giải quyết tranh chấp, các luật sư uy tín của công ty Luật Thống Nhất còn thực hiện tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở , giải quyết những tranh chấp về quyền lợi, tư vấn giải thể doanh nghiệp.

Trên đây là những thông tin hưu ích cho khách hàng khi cần giải quyết tranh chấp và cần đến sự trợ giúp của luật sư. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ cổ đông của doanh nghiệp chuyên nghiệp, uy tín với mức chi phí thấp nhất cho doanh nghiệp và cá nhân, công ty.

Related Posts

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp lao động uy tín và chuyên nghiệp

Tranh chấp lao động và tranh chấp hợp đồng lao động luôn cần được coi trọng để đảm bảo mối quan hệ giữa người sử dụng lao…

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Xin chào luật sư,  em xin nhờ luật sư tư vấn giải quyết  tranh chấp hợp đồng quyền sử dụng đất trong trường hợ của gia đình…

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê nhà

Câu hỏi cần tư vấn: Ngày, 01/8/2015, tôi có ký hợp đồng viết tay thuê nhà trong thời hạn 2 năm được công chứng. Tuy nhiên, trong…

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp nhãn hiệu hàng hóa chuyên nghiệp và uy tín

Nhãn hiệu là một trong những lĩnh vực cần thiết của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện xây dựng thương hiệu của cá nhân…

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở

Nhà ở luôn là vấn đề quan trọng trong cuộc đời của nhiều người hiện nay để ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình và phát…

Tư vấn trình tự giải quyết tranh chấp đất đai

Hiện nay, Luật Đất đai năm 2013 đã có những quy định cụ thể về những  trình tự và thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai…