Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu

Thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa của các cá nhân, doanh nghiệp, những tổ chức kinh doanh từ lâu đã là vấn để quan trọng để phát triền nền kinh tế cạnh tranh lành mạnh cũng như sự phát triển bền vững. Khi thực hiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đều yêu cầu đáp ứng được những điều kiện theo quy định của Pháp luật mới có thể đăng ký bảo hộ thương hiệu thành công. Vậy, điều kiện bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa được quy định như thế nào? Các bạn có thể tìm hiểu theo bài viết dưới đây để nắm được những điều kiện có khi muốn bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa của mình.

dieu-kien-bao-ho-nhan-hieu

Nhãn hiệu chính là cơ sở, dấu hiệu để phân biệt những hãng hóa, dịch vụ của các tổ chức và cá nhân có quyền sở hữu công nghiệp và được quy định bằng văn bằng do những cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định theo thủ tục đăng ký nhãn hiệu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hoặc công nhận nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Marid mà Việt Nam là thành viên.

Điều kiện được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Theo những quy định của Pháp luật, những nhãn hiệu đăng ký sẽ được công nhận sau khi đáp ứng được những điều kiện sau:

– Những nhãn hiệu là dấu hiệu phải nhìn thấy được dưới dạng những từ ngữ, chữ cái, hình vẽ, hình ảnh 3 chiều và là sự tổng hợp của những yếu tốt trên, được thể hiện từ một hoặc nhiều màu sắc khác nhau

Đó là những nhãn hiệu được nhận thức từ thị giác của con người và nắm bắt được nhãn hiệu đại diện cho những hàng hóa, dịch vụ nào. Từ đó, khi nhìn thấy nhãn hiệu, con người có thể nhận thức và phân biệt loại hàng hóa, dịch vụ này với những loại hàng hóa dịch vụ khác. Tuy nhiên, cũng có những nhãn hiệu đáp ứng được yêu tố là dưới dạng từ ngữ, hình vẽ hay hình ảnh 3 chiều những vẫn không được cấp nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và từ đó thường khó đăng ký bảo hộ thương hiệu (https://luatsugioi.vn/dich-vu-dang-ky-bao-ho-thuong-hieu-nhanh-chong-chuyen-nghiep).

Những dấu hiệu không được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu
 • Những dấu hiệu được xác định là trùng hoặc gây nhầm lẫn với quốc kỳ, quốc huy của các nước
 • Những dấu hiệu có sự trùng hoặc tương tự có thể gây nhầm lẫn với những biểu tượng cờ, huy hiệu, tên viết tắt hoặc tên đầy đủ của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp của Việt Nam nếu chưa nhận được sự đồng ý của các tổ chức đó.
 • Những dấu hiệu có sự trùng hoặc gần như tương tự có thể gây nhầm lẫn cho người khác với tên thật, bút danh, hỉnh ảnh của các lãnh tụ, anh hùng dân tộc của Việt Nam và nước ngoài.
 • Dấu hiệu có sự trùng đến mức gây nhầm lẫn với những loại dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của các tổ chức quốc tế mà những tổ chức đó đã yêu cầu không được sử dụng. Tuy nhiên, có thể trừ trường hợp tổ chức này đăng ký những dấu đó làm nhãn hiệu đối chứng.
 • Những loại nhãn hiệu có thể, làm sai lệch, gây nhầm lẫn  hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng và chất lượng, giá trị hoặc những đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ.
– Nhãn hiệu phải có khả năng phân biệt với những nhãn hiệu khác

Khi thực hiện đăng ký nhãn hiệu hoặc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, những nhãn hiệu phải có khả năng phân biệt được hàng hóa, dịch vụ của nhãn hiệu này với hàng hóa, dịch vụ của nhãn hiệu khác. Những nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt với những nhãn hiệu khác được hiểu là thông qua quá trình nhận thức, quan sát của người tiêu dùng có thể dễ dàng nhận biết, nhận thức được nhãn hiệu đại diện cho loại hàng hóa dịch vụ nào.

Một số những trường hợp sẽ không được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu:
 • Dấu hiệu là hình và hình học đơn giản, chữ cái, chữ số, các loại chữ thuộc ngôn ngữ không thông dụng trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa nhãn hiệu.
 • Chính là dấu hiệu, biểu tượng quy ước hình vé hoặc tên gọi thông thường của hàng hóa, dịch vụ ngôn ngữ nào đã được sử dụng và biết đến nhiều người.
 • Dấu hiệu chỉ đặc điểm như thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, …. của chính hàng hóa,dịch vụ  được đăng ký nhãn hiệu. Tuy nhiên, trừ trường hợp, những dấu hiệu có khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời gian nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.
 • Dấu hiệu mô tả lại hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp
 • Dấu hiệu mang tín biểu tượng cho nguồn gốc của hàng hóa, và trừ trường hợp dấu hiệu đó được và đang được sử dụng rộng rãi và thừa nhận nhãn hiệu hoặc được đăng ký dưới nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhẫn được quy định trong luật sở hữu trí tuệ.
 • Dấu hiệu không phải là những nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với những nhãn hiệu được đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự với những cơ sở đã thực hiện đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đăng ký được hưởng quyền lợi hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu (https://luatsugioi.vn/tu-van-luat/hoi-dap-ve-dang-ky-nhan-hieu-logo.html) được nộp theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 • Dấu hiệu trung hoặc tương tự giống nhau đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khách đã được đưa vào sử dụng và được thừa nhận rộng rãi cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp được hưởng quyền ưu tiên.
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự tên thường mại của người khác, trùng với chỉ dẫn địa lý gây nhầm lẫn về nguồn gốc của hàng hóa, dấu hiệu hiệu trùng với những chỉ dẫn địa lý hoặc được dịch nghĩa phiên âm từ chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho rượu vang, rượu mạnh nếu dấu hiệu đó được đăng ký để sử dụng cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn đó.
 • Dấu hiệ trùng hoặc tương đương với những kiểu dáng công nghiệp của người khách được bảo hộ trên cơ sở đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu.

Trên đây là những quy định về điều kiện khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và những quy định, những yếu tố cho thấy dấu hiệu của bạn sẽ không được đăng ký nhãn hiệu nếu trùng với những yếu tố không nhận được đăng ký nhãn hiệu. Từ đó, giúp bạn có thể nắm được những cách thiết kế, sử dụng dấu hiệu và đăng ký nhãn hiệu thành công.