Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình thức bên ngoài của sản phẩm, hàng hóa được thể hiện bằng những đường nét, hình khối, hình dạng sản phẩm hoặc là sự kết hợp của các yếu tốt này. Bên cạnh đó, kiểu dáng công nghiệp và đồ vật, sản phẩm, công trình xây dựng,… được xác định có tính mới, sáng tạo và có khả năng áp dụng vào thực tiễn sẽ được xem xét để đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Những thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp sẽ giúp các doanh nghiệp nắm được những thủ tục cần thiết, hoàn thiện hồ sơ để đăng ký kiểu dáng công nghiệp thành công.

thu-tuc-dang-ky-kieu-dang-cong-nghiep

Việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp sẽ giúp chủ sở hữu sản phẩm, hàng hóa,… được bảo hộ về kiểu dáng công nghiệp theo quy định của pháp luật, đồng thời tránh những tranh chấp kiểu dáng công nghiệp từ những doanh nghiệp khác có cùng kiểu dáng. Từ đó, giúp doanh nghiệp tạo được những thương hiệu đi cùng kiểu dáng doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận tốt hơn đến người tiêu dùng.

– Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Hiện năng, theo Luật Sở hữu trí tuệ vẫn áp dụng luật ưu tiên và nộp đơn trước cho doanh nghiệp thoe quy định tính ngày nộp đơn và được chấp nhận tư đăng ký bảo hộ thương hiệu hay bảo hộ nhãn hiệu,… cho doanh nghiệp.

 • Giấy ủy quyền của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp với người nộp đơn, không quá 3 tháng kể từ ngày nộp đơn, phải có chữ ký của người nộp đơn hoặc người đại diện cho người nộp đơn.
 • 06 bộ ảnh chụp hoặc 06 bộ bản vẽ kiểu dáng công nghiệp, mặt trước, mặt sau, bên phải, bên trái, phí trên, phía dưới và phối cảnh. Kích thước không lớn hơn 210 * 297mm và không nhỏ hơn 90mm *120mm
 • Nếu 1 kiểu dáng được áp dụng cho 1 phần của hàng hóa, thì ảnh chụp hoặc bản vẽ phối cảnh của hàng hóa, sản phẩm phải ghi rõ phần được yêu cầu
 • Bản sao chứng nhận đơn đầu tiên, bản dịch tiếng Anh để có thể cung cấp cho những nước thành viên trong Nghị định thư Madrid hoặc Công ước Paris.
 • Cần cso bản vẽ cắt ngăng cho những kiểu dáng công nghiệp phức tạp. Những kiểu dáng công nghiệp có thể đóng mở cần có ảnh chụp hoặc bản vẽ về vị trí mở của hàng hóa.
 • Hợp đồng chuyển nhượng Quyền ưu tiên: áp dụng cho người nộp đơn nhưng không phải là người nộp đơn đầu tiên
 • Tài liệu cần được ký và đánh dấu.
 • Bản sao mô tả kiểu dáng công nghiệp ghi rõ tính mới ạ.

thu-tuc-dang-ky-kieu-dang-cong-nghiep1

– Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp
 • Tiếp nhận đơn

Người nộp có thể thực hiện nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hay 2 văn phòng đại diện tại Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

 • Thẩm định đơn

Đây là quá trình thẩm định hình thức của đơn, xác định đơn được coi là hợp lệ hay không hợp lệ. Sau đó, dựa vào kết quả thẩm định, Cơ quan quản lý sẽ đưa ra thông báo chấp nhận đơn hay đơn bị từ chối cho doanh nghiệp tương tự như quy trình cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm.

 • Thẩm định nội dung

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện thẩm đinh j nội dung của đươn, đánh giá kiểu dáng công nghiệp dựa trên những yếu tố, điều kiện: khả năng bảo hộ nhãn hiệu kiểu dáng công nghiệp, những điều kiện như tính mới, trình độ sáng trạo và khả năng áp dụng công nghiệp để xác định pham vi bảo hộ tương ứng.

 • Ra thông báo cuối cùng

Cục sở hữu trí tuệ sẽ dựa trên kết quả thẩm định để ra kết luận từ chối đăng ký kiểu dáng công nghiệp 

Đói với những đơn vị có được kết quả thẩm định tốt nhất sẽ được thông báo chấp nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm.  Đồng thời Cục sở Hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, và công bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ.

Trên đây là những thông tin về hướng dẫn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là một trong những phần quan trọng để thực hiện bảo hộ nhãn hiệu góp phần tạo điều kiện  thuận lợi cho doanh nghiệp.

Related Posts

Điều kiện và thủ tục thành lập công ty bảo vệ

Thành lập công ty bảo vệ cần những điều kiện gì và quy trình như thế nào sẽ được giải đáp ngay trong bài viết này. Hy vọng…

Quy định Pháp luật về điều kiện thành lập công ty mua bán nợ

Nghị định 69/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01/07/2016 (“Nghị định 69/2016/NĐ-CP”) quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ. Theo đó, khi tổ chức,…

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ

Theo Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ban hành ngày 13/11/2008 (“Luật Giao thông đường bộ”) thì kinh doanh vận tải đường bộ gồm kinh doanh…

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Dịch vụ giám định thương mại là một trong các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện được quy định trong Luật sửa đổi, bổ…

Điều kiện thành lập công ty sản xuất trang thiết bị y tế

Kinh doanh trang thiết bị y tế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật số 03/2016/QH14 ban hành ngày 22/11/2016. Khi thành lập công…

Điều kiện thành lập công ty sản xuất trang thiết bị y tế

Kinh doanh trang thiết bị y tế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật số 03/2016/QH14 ban hành ngày 22/11/2016. Khi thành lập công…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *