Thành lập công ty kinh doanh mỹ phẩm thì cần phải chuẩn bị các giấy tờ gì, thủ tục ra sao? Trong bài viết dưới đây, Luật Thống Nhất sẽ hướng dẫn bạn các thủ tục hồ sơ thành lập công ty kinh doanh mỹ phẩm.

I. Đăng ký thành lập công ty kinh doanh mỹ phẩm

 1. Hồ sơ thành lập công ty kinh doanh mỹ phẩm:

a) Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

b) Điều lệ Công ty.

c) Danh sách Cổ đông sáng lập Công ty cổ phần hoặc danh sách thành viên đối với Công ty hợp danh, Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

d) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau:

+) Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

+) Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực;

+) Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

+)Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực;

2. Trình tự, thủ tục thành lập công ty kinh doanh mỹ phẩm: theo quy định tại Điều 27, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/9/2015

II. Công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ngày 25/01/2011 Bộ Y tế ban hành Thông tư 06/2011/TT-BYT Quy định về quản lý mỹ phẩm (“Thông tư 06”). Theo Điều 3 Thông tư 06 quy định các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường chỉ được phép đưa mỹ phẩm ra lưu thông khi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm.

1. Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm

Theo Điều 4 Thông tư 06 hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm bao gồm các tài liệu sau:

a) Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản) kèm theo dữ liệu công bố (bản mềm của Phiếu công bố);

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp). Trường hợp mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất thì phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất (có chứng thực hợp lệ);

c) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam (áp dụng đối với mỹ phẩm nhập khẩu và mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất). Đối với sản phẩm nhập khẩu thì Giấy uỷ quyền phải là bản có chứng thực chữ ký và được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Giấy uỷ quyền phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 6 Thông tư này.

d) Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS): Chỉ áp dụng đối với trường hợp công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu và đáp ứng các yêu cầu sau:

2. Thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm

Theo khoản 1 Điều 7 Thông tư 06/2011/TT-BYT cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm, cụ thể như sau:

Việc đưa mỹ phẩm từ Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh vào các khu chức năng khác trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh hoặc đưa vào thị trường nội địa để kinh doanh; đưa mỹ phẩm từ Khu Kinh tế – Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị vào thị trường nội địa để kinh doanh phải thực hiện công bố tại Cục Quản lý dược – Bộ Y tế theo quy định của Thông tư này (tổ chức, cá nhân đứng tên công bố sản phẩm mỹ phẩm phải có chức năng kinh doanh mỹ phẩm tại Việt Nam và nằm ngoài 2 khu này).

3. Trình tự, thủ tục công bố sản phẩm mỹ phẩm

Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm được làm thành 01 bộ, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Thời gian giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 06.

Trên đây là các quy định pháp luật về thành lập công ty kinh doanh mỹ phẩm để các bạn tham khảo.