Tư vấn luật

Quy định Pháp luật về đăng ký thành lập…

Theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 thì kinh doanh thuốc là một trong...
luatthongnhat
4 min read

Quy định của pháp luật về góp vốn thành…

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 (“Luật Doanh nghiệp”) tại khoản 13 Điều 4 định nghĩa: Góp vốn là việc góp...
luatthongnhat
5 min read

Tìm hiểu về ưu nhược điểm của các loại…

Việc lựa chọn mô hình doanh nghiệp trước khi bắt đầu công việc kinh doanh là rất quan trọng, nó có ảnh hưởng không...
luatthongnhat
8 min read

Có nên thành lập công ty TNHH hai thành…

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 (“Luật Doanh nghiệp”) quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức...
luatthongnhat
7 min read

Tìm hiểu những quy định Pháp luật về thành…

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Chính phủ ban hành ngày 26/11/2014 (“Luật doanh nghiệp”) và các văn bản hướng...
luatthongnhat
7 min read

Luật Thống nhất tư vấn thủ tục cấp giấy…

Hiện nay, Nhà nước khuyến khích nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở...
luatthongnhat
6 min read

Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký bảo hộ…

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng những hình khối và là sự kết hợp...
luatthongnhat
4 min read

Hỏi đáp: Đăng ký nhãn hiệu thời trang

Xin chào Luật sư Hiện tại tôi đang thực hiện kinh doanh những mặt hàng thời trang, chủ yếu trời trang công sở với...
luatthongnhat
3 min read

Thủ tục đăng ký bảo hộ logo độc quyền…

Đăng ký logo độc quyền, đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu là một trong những vấn đề quan trong để giúp doanh nghiệp, cá...
luatthongnhat
3 min read

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình thức bên ngoài của sản phẩm, hàng hóa được thể hiện bằng những đường nét, hình khối, hình...
luatthongnhat
4 min read