Thủ tục xin dán nhãn năng lượng & quy định dán nhãn năng lượng

Chương trình thực hiện dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị tiêu thụ năng lượng nhất định đã được triển khai và đi vào đời sống trong dăm năm trở lại đây và là một trong những giải pháp được đưa ra nhằm đạt được mục tiêu tiết kiệm năng lượng quốc gia mà nước ta đang theo đuổi. Trong quá trình chuẩn bị để xin được giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng do Bộ công thương cấp.

Thủ tục dán nhãn năng lượng cụ thể ra sao?

Print

Dựa vào Thông tư số 07/2012/TT-BCT do Bộ công thương ban hành năm 2012 thì các bước thủ tục mà doanh nghiệp kinh doanh loại phương tiện, thiết bị thuộc diện phải được dán nhãn năng lượng bắt buộc như: đèn huỳnh quang ống thẳng, tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, quạt điện, máy in, xe ô tô con từ 7 chỗ trở xuống,….phải làm để tham gia chứng nhận và dán nhãn năng lượng cụ thể theo trình tự sau:

Bước 1: Thử nghiệm mẫu điển hình

Doanh nghiệp tự lấy mẫu phương tiện, thiết bị; Số lượng và phương pháp lấy mẫu thử theo tiêu chuẩn tương ứng hoặc theo quy định của Bộ Công Thương và gửi tới tổ chức thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định để thử nghiệm theo tiêu chuẩn tương ứng để được cấp phiếu kết quả thử nghiệm.

Bước 2: Doanh nghiệp lập một bộ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng hợp lệ và đầy đủ để gửi về Tổng cục Năng lượng. Các giấy tờ cụ thể cần có trong bộ hồ sơ gồm:

a) Giấy đăng ký chứng nhận dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, trong đó nêu rõ doanh nghiệp đăng ký dán nhãn năng lượng so sánh hay nhãn năng lượng xác nhận theo mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo danh mục các loại phương tiện, thiết bị;

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng);

c) Bản sao của hợp đồng với các nhà cung cấp hàng hóa ở nước ngoài (đối với các nhà nhập khẩu) và Tờ khai hàng hóa nhập khẩu;

d) Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa;

đ) Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa (bản sao có đóng dấu xác nhận của người đứng đầu doanh nghiệp), bản mô tả tóm tắt các thông số đặc trưng cơ bản của phương tiện, thiết bị;

e) Kết quả thử nghiệm do Tổ chức thử nghiệm được chỉ định cấp có thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày cấp;

g) Hồ sơ, tài liệu, quy trình quản lý chất lượng của doanh nghiệp;

h) Hồ sơ, chứng chỉ quản lý chất lượng liên quan.

Lưu ý: trong trường hợp đại lý bán hàng nộp Hồ sơ thay cho nhà sản xuất ở nước ngoài (để được dán nhãn năng lượng cho hàng nhập khẩu thì đại lý phải xuất trình Giấy ủy quyền. Nếu các hồ sơ, tài liệu nêu trên bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có công chứng.

Bước 3: Thẩm xét hồ sơ

Tổng cục Năng lượng sẽ thực hiện đánh giá năng lực doanh nghiệp, tính đầy đủ hợp lệ của bộ Hồ sơ, đối chiếu kết quả thử nghiệm hiệu suất tiêu thụ năng lượng của thiết bị, phương tiện đó với các tiêu chuẩn đánh giá đồng thời xác định mức tiêu thụ năng lượng đã được công bố. Thời gian thẩm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng là 10 ngày làm việc.

Bước 4: Đánh giá thực tế

Nếu Bộ hồ sơ đạt yêu cầu thì Tổng cục Năng lượng sẽ cử đoàn cán bộ đánh giá thực tế các doanh nghiệp đăng ký tham gia dán nhãn năng lượng và ra quyết định chứng nhận phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Bước 5: Cấp/từ chối cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng

  • Trong trường hợp các đánh giá đều đạt yêu cầu đề ra thì Bộ công thương sẽ cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước có thời hạn trong vòng 03 năm. Ba tháng trước khi hết hiệu lực của giấy chứng nhận, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ chứng nhận lại.
  • Trường hợp các đánh giá được kết luận là không đạt thì Bộ sẽ thông báo cho doanh nghiệp bằng văn bản (có ghi rõ lý do).

thu-tuc-xin-dan-nhan-nang-luong-quy-dinh-dan-nhan-nang-luong

Mẫu giấy đăng ký chứng nhận dán nhãn năng lượng

Quy định sử dụng và dán nhãn năng lượng

Thứ nhất: Nhãn năng lượng cho hàng hóa, sản phẩm nhập khẩu hay sản xuất trong nước phải được in theo mẫu đã được Bộ công thương quy định và có đầy đủ thông tin sau:

a) Tên nhà sản xuất đầy đủ hoặc viết tắt;

b) Tên và mã hiệu của phương tiện và thiết bị;

c) Mã số chứng nhận do Bộ Công Thương cấp, ngày cấp;

d) Thông tin về mức tiêu thụ năng lượng;

đ) Tiêu chuẩn hoặc Quy định áp dụng.

Lưu ý: Các thông tin kỹ thuật đặc thù cho từng phương tiện và thiết bị sẽ được quy định cụ thể tại phụ lục của quyết định chứng nhận nhãn năng lượng.

Thứ 2: Sau khi được cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng, doanh nghiệp tự in nhãn năng lượng và dán lên phương tiện, thiết bị đã đăng ký theo mức năng lượng xác định trong giấy chứng nhận được cấp.

Thứ 3: Nhãn năng lượng gắn lên phương tiện, thiết bị hoặc bao gói có kích thước phù hợp được thay đổi kích thước tăng giảm theo tỉ lệ, không được gây nhầm lẫn, che lấp hoặc ảnh hưởng tới thông tin ghi trên nhãn hàng hoá theo quy định của pháp luật.

Thứ 4: Hết thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, doanh nghiệp không được tiếp tục dán nhãn năng lượng và phải đăng ký chứng nhận lại.

Công ty Luật Thống Nhất đã triển khai gói dịch vụ hỗ trợ làm giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho doanh nghiệp một cách nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Để được tư vấn cụ thể và cung cấp thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline hoặc tại văn phòng công ty Luật Thống Nhất trong mục liên hệ!