Thủ tục pháp luật

Thủ tục đăng ký logo độc quyền thương hiệu

Logo là một sáng tạo của trí tuệ có vai trò quan trong trong kinh doanh và phát triển thương hiệu quả một doanh...
luatthongnhat
3 min read

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Đăng ký nhãn hiệu là việc làm không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp nếu như muốn bảo vệ độc quyền cho nhãn hiệu...
luatthongnhat
5 min read

Phí & lệ phí cấp, đổi, cấp lại giấy…

Việc gửi hồ sơ và làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự đối với các ngành,...
luatthongnhat
4 min read

Thủ tục xin dán nhãn năng lượng & quy…

Chương trình thực hiện dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị tiêu thụ năng lượng nhất định đã được triển khai...
luatthongnhat
6 min read

Thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu gồm…

Việc xin giấy phép nhập khẩu cho hàng hóa, sản phẩm nhất định là điều được các công ty xuất nhập khẩu hết sức...
luatthongnhat
3 min read

Hồ sơ, giấy tờ đăng ký chứng nhận dán…

Hiện nay, việc thực hiện dán nhãn năng lượng cho các thiết bị, phương tiện dù là dưới hình thức bắt buộc hay tự...
luatthongnhat
4 min read