Thủ tục pháp luật

Quy định của pháp luật về góp vốn thành…

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 (“Luật Doanh nghiệp”) tại khoản 13 Điều 4 định nghĩa: Góp vốn là việc góp...
luatthongnhat
5 min read

Có nên thành lập công ty TNHH hai thành…

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 (“Luật Doanh nghiệp”) quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức...
luatthongnhat
7 min read

Quy trình thủ tục và hồ sơ đăng ký…

Các nhà đầu tư, các chủ thể kinh doanh thành lập công ty cổ phần để tổ chức, vận hành công ty theo những...
luatthongnhat
5 min read

Tìm hiểu những quy định Pháp luật về thành…

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Chính phủ ban hành ngày 26/11/2014 (“Luật doanh nghiệp”) và các văn bản hướng...
luatthongnhat
7 min read

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách…

Bạn có kế hoạch kinh doanh và mong muốn thực hiện kế hoạch này với một hoặc vài thành viên góp vốn khác, hãy...
luatthongnhat
5 min read

Hướng dẫn làm hồ sơ thành lập công ty…

Bạn đang có nhu cầu thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hãy liên hệ với LUẬT THỐNG NHẤT để được...
luatthongnhat
4 min read

Luật Thống nhất tư vấn thủ tục cấp giấy…

Hiện nay, Nhà nước khuyến khích nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở...
luatthongnhat
6 min read

Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu tập thể cho…

Đối với mỗi công ty, doanh nghiệp đều không chỉ kinh doanh đơn lẻ mà thường cần phải tham gia vào một tổ chức...
luatthongnhat
3 min read

Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn…

Sau khi đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và sử dụng nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm, dịch vụ của mình vào khoảng...
luatthongnhat
4 min read

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài…

Hiện nay, các doanh nghiệp, những cá nhân  hay tổ chức không chỉ có những hoạt động kinh tế trong nước mà đang ngày...
luatthongnhat
4 min read