Hiện nay, Nhà nước khuyến khích nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản lý và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó. LUẬT THỐNG NHẤT sẽ tư vấn cho nhà đầu tư về Thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư Ra Nước Ngoài như sau:

Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài phải tuân thủ quy định của Luật đầu tư số 67/2014-QH13 ngày 26/11/2014 (“Luật đầu tư”), quy định khác của pháp luật có liên quan, pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư (gọi là nước tiếp nhận đầu tư) và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; tự chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động đầu tư ở nước ngoài.

Về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài:

  1. Đối với các dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.
  2. Đối với dự án không thuộc trường hợp quy định tại phần a nêu trên, nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bạn muốn fanpage của bạn thu hút hàng triệu lượt tiếp cận, với dịch vụ tăng like facebook là sự lựa chọn lí tưởng dành cho bạn. Mỗi lượt like mà bạn nhận được tương đương như một lá phiếu bình chọn cho bạn về mức độ tin cậy dịch vụ, sản phẩm và thương hiệu của bạn. Điều này đồng nghĩa với việc bạn càng có nhiều lượt like thì trong mắt khách hàng mức độ tin tưởng đối với bạn càng cao

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài:

1. Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

2. Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức (Giấy phép đầu tư; hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc quyết định thành lập).

3. Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật đầu tư:

Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài;

trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên và không thuộc dự án quy định tại Điều 54 của Luật đầu tư thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4. Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm.

5. Tài liệu xác định địa điểm thực hiện dự án đầu tư được áp dụng đối với các dự án quy định tại Điều 8 của Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 (“Nghị định số 83”): a) Dự án năng lượng; b) Dự án nuôi, trồng, đánh bắt, chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy hải sản; c) Dự án đầu tư trong lĩnh vực khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; d) Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến, chế tạo; đ) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản, cơ sở hạ tầng.

6. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài: 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

Ngoài các nội dung nêu trên, LUẬT THỐNG NHẤT sẽ tư vấn rõ nét về các thủ tục liên quan khác để Nhà đầu tư thực hiện thành công hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp dịch vụ chất lượng nhất.

Bạn đang phân vân không biết quảng cáo trên Facebook giá bao nhiêu tiền? Hãy xem báo giá tại đây. Trên thực tế thì tùy vào sự lựa chọn của bạn mà phí quảng cáo Facebook được tính theo số lượt click CPC hoặc tính theo số lượt hiển thị CPM. Khi bạn chạy một chiến dịch quảng cáo thì chi phí là không cố định bởi bạn chỉ phải trả tiền khi quảng cáo trên facebook của bạn có người quan tâm click vào hoặc được hiển thị trên facebook.