Hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Bạn có kế hoạch kinh doanh và mong muốn thực hiện kế hoạch này với một hoặc vài thành viên góp vốn khác, hãy liên hệ với LUẬT THỐNG NHẤT để được tư vấn về mô hình công ty và để được cung cấp dịch vụ thành lập công ty theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tại bài viết này, LUẬT THỐNG NHẤT sẽ cung cấp một số thông tin về việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên để bạn tham khảo, cụ thể như sau:

Định nghĩa công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên” được pháp luật quy định như thế nào?

Theo Điều 47, Luật Doanh nghiệp số 68/2014-QH13 ngày 26/11/2014 (“Luật doanh nghiệp”):

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

 • Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;
 • Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp theo khoản 2 Điều 48 của Luật doanh nghiệp

(Điều 48.2, Luật doanh nghiệp quy định “Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp”.

Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.

 • Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật doanh nghiệp.
 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

Dưới đây, Luật Thống Nhất sẽ giới thiệu hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên:

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

Theo Điều 23, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 (“Nghị định số 78”), Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách thành viên.
 4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy sau đây:

a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78 đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân như sau:

 • Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
 • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực;

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác;

c) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức quy định tại Điều 10 Nghị định số 78 như sau:

 • Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
 • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực;

d) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Nếu bạn có nhu cầu thành lâp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn, rõ hơn!

LUẬT THỐNG NHẤT là công ty luật uy tín với cam kết cung cấp dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn cho Quý khách nhanh, hiệu quả, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của Quý khách.

Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

Hà Nội, Sài Gòn, Nha Trang liên hệ: 086 844 3566 (luatthongnhat@gmail.com)

§  để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ tư vấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên  chất lượng, uy tín với phí dịch vụ ưu đãi nhất.

 

Related Posts

Mất giấy phép đăng ký kinh doanh

Việc mất giấy phép đăng ký kinh doanh có thể xảy ra với bất kỳ doanh nghiệp nào và khiến cho chủ sở hữu doanh nghiệp cảm…

Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà cấp 4

Với nhu cầu ngày càng tăng về nhà ở của người dân, việc xin giấy phép xây dựng nhà cấp 4 là một quy trình không thể…

Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Bạn muốn bắt đầu kinh doanh và muốn đăng ký doanh nghiệp dưới hình thức hộ cá thể? Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể…

Thủ tục xin giấy phép xây dựng

Với việc xây dựng các công trình mới hoặc sửa chữa, cải tạo các công trình đã có, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng là…

Tra cứu giấy phép đăng ký kinh doanh

Tra cứu giấy phép đăng ký kinh doanh là yêu cầu thông tin về giấy phép kinh doanh của một doanh nghiệp để xác định tính hợp…

Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh

Việc đăng ký giấy phép kinh doanh là một trong những bước đầu tiên và quan trọng nhất khi bắt đầu một doanh nghiệp. Tuy nhiên, thủ…