Luật sư tư vấn thủ tục Công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu

Đối với những công ty nhập khẩu thực phẩm chức năng nước ngoài, một trong những thủ tục pháp lý cần thiết để đảm bảo được pháp luật bảo hộ về khi phân phối và cung cấp những loại thực phẩm chức năng cho khách hàng. Để hoàn thành thủ tục và được chấp nhận […]