Hồ sơ đăng ký đầu tư gồm những loại giấy tờ nào?

Số lượng các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong những năm gần đây tăng lên nhanh chóng do sự thuận lợi trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký đầu tư. Vậy, hiện nay hồ sơ để các nhà đầu tư tiến hành đầu tư tại Việt Nam gồm các […]

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Ngày nay, có rất nhiều các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam và mang lại cho đất nước ta nhiều lợi ích về kinh tế và  giúp tạo công ăn việc làm cho các lao động của nước ta. Trước khi đến đầu tư tại Việt Nam, các nhà đầu tư […]