Tranh chấp đất đai

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất…

  Tranh chấp đất đai dân sự thường xuyên diễn ra, tuy nhiên rất nhiều người không biết cách để viết được một lá...
luatthongnhat
2 min read

Tư vấn trình tự giải quyết tranh chấp đất…

Hiện nay, Luật Đất đai năm 2013 đã có những quy định cụ thể về những  trình tự và thủ tục giải quyết tranh...
luatthongnhat
6 min read