Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

Sau khi đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và sử dụng nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm, dịch vụ của mình vào khoảng thời gian nhất…