Hỏi xin giấy phép nhập khẩu thực phẩm

Hiên nay, nhu cầu nhập khẩu thực phẩm, thực phẩm chức năng của những doanh nghiệp tư nhân, những cơ sở kinh doanh thực phẩm ngày càng…