Thẻ nên đầu tư nước ngoài vào ngành nào tại Việt Nam