Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC

Đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (gọi tắt là BCC) là loại hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm phân chia lợi nhuận, sản phẩm khi hợp tác kinh doanh mà không cần thành lập các tổ chức kinh tế. Vậy loại hợp đồng này có những ưu, nhược […]