Các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chính phủ Việt Nam luôn kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư, hợp tác tại Việt Nam để mang lại quyền lợi và giá trị lợi ích cho cả Việt Nam và các nước bạn. Trong các cuộc gặp xúc tiến đầu tư, các nhà lãnh đạo Việt Nam luôn mong muốn […]