Các hình thức mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Dù thường được nhắc tới như hai khái niệm gắn liền với nhau, có thể phân biệt mua bán và sáp nhập doanh nghiệp dựa vào sự tồn tại của công ty sau thương vụ. Gọi là sáp nhập doanh nghiệp khi hai công ty thường có cùng quy mô, thống nhất gộp chung cổ […]