Hợp đồng mua bán và sáp nhập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam

Hợp đồng mua bán và sáp nhập doanh nghiệp là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó, bên bán doanh nghiệp có nghĩa vụ chuyển giao toàn bộ quyền sở hữu doanh nghiệp cho bên mua lại doanh nghiệp và nhận tiền bán doanh nghiệp theo thỏa thuận trong hợp đồng, còn bên mua […]

Các hình thức mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Dù thường được nhắc tới như hai khái niệm gắn liền với nhau, có thể phân biệt mua bán và sáp nhập doanh nghiệp dựa vào sự tồn tại của công ty sau thương vụ. Gọi là sáp nhập doanh nghiệp khi hai công ty thường có cùng quy mô, thống nhất gộp chung cổ […]