Hỗ trợ làm giám định chất lượng công trình xây dựng

Giám định chất lượng công trình xây dựng là hoạt động cần thiết và là hoạt động bắt buộc khi có quyết định trưng cầu của cơ quan tố tụng hoặc người tiến hành tố tụng hoặc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc các cơ quan quản lý nhà nước khác. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, am hiểu pháp luật Việt Nam, công ty Luật Thống Nhất cam kết tư vấn, hỗ trợ làm giám định chất lượng công trình xây dựng cho khách hàng của mình với tiêu chí Nhanh chóng – Tiết kiệm – Hiệu quả.

vector black real estate icons.

Giám định chất lượng công trình xây dựng là gì?

Theo định nghĩa do Bộ xây dựng đưa ra trong Thông tư số 03/2011/TT-BXD được ban hành ngày 06/04/2011 nhằm hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng thì giám định chất lượng công trình xây dựng là hoạt động kiểm định do cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện hoặc trưng cầu, yêu cầu thực hiện.

Các bước trình tự thực hiện giám định chất lượng công trình xây dựng thế nào?

Trường hợp 1: giám định chất lượng theo theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng (giám định tư pháp xây dựng)

Bước 1: Tiếp nhận trưng cầu giám định tư pháp xây dựng

Khi cơ quan trưng cầu gửi quyết định trưng cầu giám định tư pháp xây dựng, tổ chức chuyên môn có trách nhiệm tiếp nhận quyết định trưng cầu và tổ chức thực hiện giám định theo nội dung được trưng cầu trừ trường hợp được quyền từ chối theo quy định.

Trường hợp từ chối tiếp nhận trưng cầu giám định, tổ chức chuyên môn được trưng cầu phải có văn bản gửi người trưng cầu giám định và nêu rõ lý do không thực hiện.

Trường hợp người trưng cầu giám định không trưng cầu được tổ chức chuyên môn thực hiện giám định tư pháp xây dựng phù hợp với đối tượng và nội dung trưng cầu giám định thì có thể đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng ở địa phương hoặc Bộ Xây dựng để được giới thiệu.

Bước 2: Giao, nhận đối tượng giám định tư pháp xây dựng

  • Trong trường hợp việc trưng cầu giám định có kèm theo đối tượng giám định thì việc giao, nhận đối tượng giám định phải được lập thành biên bản
  • Trong trường hợp việc trưng cầu giám định không kèm theo đối tượng giám định như công trình xây dựng, bộ phận công trình xây dựng… thì tổ chức chuyên môn, người trưng cầu giám định và các bên có liên quan phải đến hiện trường nơi có vụ việc giám định được trưng cầu để lập biên bản bàn giao hiện trạng công trình xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng … cho tổ chức chuyên môn thực hiện giám định.
  • Tổ chức chuyên môn có thể yêu cầu người trưng cầu giám định cung cấp hồ sơ tài liệu cần thiết phục vụ cho việc lập đề cương và thực hiện giám định khi tiếp nhận đối tượng giám định.

Bước 3: Thực hiện giám định tư pháp xây dựng

+ Tổ chức chuyên môn lập và gửi người trưng cầu giám định đề cương thực hiện giám định.

+ Người trưng cầu giám định xem xét chấp thuận đề cương thực hiện giám định của tổ chức chuyên môn. Tùy theo tính chất vụ việc được trưng cầu giám định, người trưng cầu giám định có thể tham khảo ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng trước khi chấp thuận.

+ Sau khi có văn bản chấp thuận đề cương giám định của người trưng cầu giám định, tổ chức chuyên môn thực hiện giám định theo đúng đề cương đã được thỏa thuận.

Trường hợp 2: đối với các trường hợp giám định chất lượng công trình xây dựng không thuộc về giám định tư pháp xây dựng thì trình tự thực hiện giám định như sau:

Bước 1: Tổ chức giám định lập đề cương kiểm định trình tổ chức, cá nhân có yêu cầu kiểm định xem xét chấp thuận.

Bước 2: Tổ chức giám định thực hiện kiểm định theo đúng đề cương được chấp thuận.

Bước 3: Tổ chức giám định lập báo cáo đánh giá, kết luận theo nội dung yêu cầu kiểm định của hợp đồng và gửi cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu kiểm định.

Dịch vụ hỗ trợ làm giám định chất lượng công trình xây dựng

Khi nhận được đề nghị của khách hàng yêu cầu tư vấn, hỗ trợ làm giám định chất lượng cho công trình xây dựng thì công ty Luật Thống Nhất sẽ tư vấn cho khách hàng về các bước thủ tục cần thực hiện cũng như hồ sơ giấy tờ cần chuẩn bị đầy đủ, hợp lệ để phục vụ quá trình làm giám định chất lượng diễn ra thuận lợi.

Chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng lựa chọn công ty kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng uy tín đã được cơ quan nhà nước thừa nhận, cấp phép, đồng thời thay mặt khách hàng thực hiện các bước thủ tục giám định chất lượng, giúp rút ngắn thời gian lẫn công sức đi lại cho khách hàng.

(Tìm hiểu về giám định chất lượng hàng hóa nhập khẩu tại https://luatsugioi.vn/luat-su-xin-giay-phep/tu-van-lam-giam-dinh-chat-luong-hang-hoa-nhap-khau-nhanh-chong-uy.html)

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline để được tư vấn tận tình và cung cấp thêm thông tin chi tiết!