Hiện nay, nền kinh tế nước ta đang phát triển mạnh, thu hút rất đông  các nhà đầu tư nước ngoài đến tìm kiếm cơ hội hợp tác. Rất nhiều các công ty 100% vốn nước ngoài được thành lập và hoạt động. Tuy nhiên, trong số các công ty đó, có không ít công ty phải tiến hành giải thể do rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Vậy thủ tục giải thể công ty 100% vốn nước ngoài như thế nào?

Công ty 100% vốn nước ngoài là gì?

Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài là công ty thuộc sở hữu của Nhà nước do Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam và tự quản lý, tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh. Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày được cấp giấy phép đầu tư.

dich-vu-giai-the-cong-ty-uy-tin-chuyen-nghiep-nhanh-chong

Tại sao phải giải thể doanh nghiệp?

Giải thể công ty, doanh nghiệp sẽ diễn ra trong các trường hợp sau đây:

– Công ty đã kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;\

– Theo ý chí của doanh nghiệp.

– Công ty không có đủ số lượng thành viên tối thiểu trong thời hạn 6 tháng liên tục.

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Do công ty, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ và không thể chi trả các khoản nợ, thuế cũng như các chi phí khác.

Hồ sơ giải thể công ty 100% vốn nước ngoài

– Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

– Bản chính Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư;

– Biên bản họp và Quyết định  giải thể công ty 100% vốn nước ngoài.  Quyết định giải thể phải có các thông tin về: tên công ty, địa chỉ trụ sở chính của công ty; lý do giải thể; Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty;  thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.

two young colleagues arguing over paperwork in office

– Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;

– Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

– Ba số báo liên tiếp đăng bố cáo giải thể doanh nghiệp trên báo điện tử hoặc báo viết với các thông tin: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư, ngày cấp, nơi cấp Ghi chú: Báo đăng xong để nguyên tờ không cắt rời, không photo.

– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

– Giấy xác nhận của cơ quan Công an về việc hủy con dấu.

– Số lượng hồ sơ nộp:  01 bộ hồ sơ gốc được đóng thành quyển

Việc chuẩn bị các loại  giấy tờ trên khá  phức tạp và mất nhiều thời nên nhiều công ty, doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ giải thể công ty uy tín chất lượng của luatsugioi.vn để tiết kiệm thời gian và công sức.

Thủ tục giải thể công ty 100% vốn nước ngoài

– Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, công ty mang đến nộp tại Phòng Đầu tư nước ngoài của Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh/ thành phố.

– Thời gian kể từ ngày nộp hồ sơ đến khi  có thông báo giải thể  là 7 ngày.

– Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp.

giai the cong ty co von dau tu nuoc ngoai 2

– Trong trường hợp, Nhà đầu tư ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác làm thủ tục đầu tư thì khi nộp hồ sơ tại Sở KHĐT phải xuất trình Giấy CMND/hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp và Văn bản ủy quyền.

– Các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và có xác nhận của tổ chức có chức năng dịch thuật.

Trên đây là thủ tục giải thể công ty có 100% vốn nước ngoài. Hy vọng thông tin trên sẽ giúp các công ty, doanh nghiệp có những kiến thức cần thiết và có thể làm các thủ tục giải thể nhanh chóng và cần thiết. Mọi thông tin cần thiết có thể liên hệ dịch vụ giải thể doanh nghiệp chuyên nghiệp của luatsugioi.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *