Giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Tại Việt Nam hiện nay có rất nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó mà các nhà đầu tư nước ngoài muốn chấm dứt hoạt động tại Việt Nam. Thủ tục giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài khá phức tạp và rắc rối. Dưới đây là một số hướng dẫn giải thể loại hình công ty này để các doanh nghiệp tham khảo và có những kiến thức giải thể công ty, doanh nghiệp khác nhau.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Theo khoản 6 Điều 3 của Luật Đầu tư thì Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam hoặc là doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại.

giai the cong ty co von dau tu nuoc ngoai

Hồ sơ giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Biên bản họp và Quyết định về việc giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu như sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; 
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;
 • Thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
 • Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp (nếu có); 

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp 

3 số báo liên tiếp về việc đăng bố cáo giải thể doanh nghiệp trên báo điện tử hoặc báo viết gồm các nội dung:

 • Tên doanh nghiệp
 • Địa chỉ trụ sở chính,
 • Số Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư, ngày cấp, nơi cấp. 
 • Chú ý là báo đăng xong để nguyên tờ không cắt rời hoặc photo.

Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư (bản gốc)

Bản danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

Giấy xác nhận của cơ quan Thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;

Giấy xác nhận của cơ quan Công an về việc hủy con dấu.

Công ty cần có báo cáo chi tiết về quá trình thực hiện giải thể công ty, có cam kết thanh toán hết các khoản nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Trong trường hợp công ty có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, thì kèm theo hồ sơ giải thể công ty nộp kèm theo hồ sơ giải thể chi nhánh, VPĐD.

Việc chuẩn bị các hồ sơ giải thể thường rắc rối và mất nhiều thời gian nên nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã sử dụng dịch vụ giải thể công ty uy tín, đảm bảo của luatsugioi.vn để giải quyết nhanh chóng và đảm bảo quyền lợi cho công ty cũng như quyền lợi người lao động.

giai the cong ty co von dau tu nuoc ngoai 1

Quy trình và thủ tục giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Khi các công ty có vốn đầu tư nước ngoài giải thể cần thực hiện các thủ tục sau:

 • Số lượng hồ sơ cần nộp: 01 bộ hồ sơ gốc và được đóng thành quyển cẩn thận.
 • Nộp hồ sơ giải thể công ty tại Phòng Đầu tư nước ngoài của Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố.
 • Thời gian có thông báo giải thể kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 7 ngày làm việc

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh và danh sách chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, danh sách người lao động trong doanh nghiệp cần được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp.

Nếu nhà đầu tư ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác làm thủ tục đầu tư thì phải xuất trình Giấy CMND/hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp và Văn bản ủy quyền khi nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các văn bản bằng tiếng nước ngoài cần được dịch ra tiếng Việt và có dấu xác nhận của bên dịch thuật.

Nếu công ty tư nhân của bạn đang muốn tiến hành giải thể mà gặp các khó khăn thì có thể tham khảo dịch vụ giải thể công ty cổ phần

giai the cong ty co von dau tu nuoc ngoai 2

Các hoạt động bị cấm khi giải thể doanh nghiệp

Kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, Pháp luật nghiêm cấm chủ doanh nghiệp có các hoạt động sau

 • Cất giấu, tẩu tán tài sản;
 • Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;
 • Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;
 • Ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể doanh nghiệp;
 • Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;
 • Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;
 • Huy động vốn dưới mọi hình thức khác.

Trên đây là một số hướng dẫn giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Mọi dịch vụ giải thể doanh nghiệp, tư vấn luật các bạn có thể liên hệ với Luật Thống Nhất để được hỗ trợ.