Đôi điều tìm hiểu về Ưu đãi đầu tư áp dụng cho dự án đầu tư tại Việt Nam

Dự án đầu tư nào, doanh nghiệp nào, tổ chức nào được hưởng ưu đãi đầu tư? Hướng dẫn về Ưu đãi đầu tư áp dụng cho các Dự án Đầu tư tại Việt Nam dưới đây sẽ giúp các nhà đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp, các tổ chức hiểu rõ được các điều kiện để được hưởng ưu đãi đầu tư tại Việt Nam.

Vào ngày 17/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số: 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định số: 118/2015/ND-CP hướng dẫn Luật đầu tư.
Cụ thể, Thông tư này hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

 1. Hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư số 83/2016 hướng dẫn cụ thể các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho các dự án sau:

 • Dự án đầu tư mới đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định;
 • Dự án đầu tư mới vào khu kinh tế, khu công nghệ cao;
 • Dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi);
 • Dự án đầu tư mới tại khu chế xuất;
 • Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ;
 • Dự án đầu tư mới sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;
 • Dự án đầu tư mở rộng.

Bên cạnh đó, Thông tư 83 quy định nếu dự án đầu tư mới đồng thời đáp ứng nhiều điều kiện ưu đãi thì được chọn hưởng mức ưu đãi có lợi nhất.

 1. Hướng dẫn về ưu đãi thuế nhập khẩu

Thông tư số 83/TT-BTC hướng dẫn cụ thể ưu đãi thuế nhập khẩu đối với:

 • Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn;
 • Dự án đầu tư về khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, siêu thị, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, cơ sở khám, chữa bệnh, đào tạo, văn hóa, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn;
 • Dự án có quy mô vốn từ 6000 tỷ đồng trở lên, giải ngân ít nhất 6000 tỷ trong 3 năm;
 • Dự án ở nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên;
 • Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp KHCN, tổ chức khoa học và công nghệ.

Không áp dụng ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định trên đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ sản xuất ô tô.

 1. Hướng dẫn ưu đãi về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Theo Thông tư 83/2016, miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho các dự án thuộc các ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc dự án tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, còn có các ưu đãi khác về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với: Dự án đầu tư từ 6000 tỷ đồng trở lên, giải ngân ít nhất 6000 tỷ trong 3 năm; dự án tại nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên; doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp KHCN, tổ chức khoa học và công nghệ.