Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Ngày nay, có rất nhiều các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam và mang lại cho đất nước ta nhiều lợi ích về kinh tế và  giúp tạo công ăn việc làm cho các lao động của nước ta. Trước khi đến đầu tư tại Việt Nam, các nhà đầu tư cần nghiên cứu rất kỹ các yếu tố như hồ sơ, thủ tục đầu tư, điều kiện đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Mỗi một quốc gia sẽ có những quy định để tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và sinh lời cho quốc gia đó. Tại Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng cần tuân thủ các quy định được công bố tại điều ước quốc tế về đầu tư, luật, pháp lệnh và nghị định có liên quan để có sự thuận lợi trong quá trình đầu tư.

Điều kiện đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Một nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cần chú ý đến các điều sau: tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế, hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động đầu tư, đối tác Việt Nam tham gia đầu tư và các quy định có liên quan được công bố trong các điều ước quốc tế và các văn bản luật của Việt Nam.

dieu-kien-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-nam

Điều kiện về hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Không phải nhà đầu tư nước ngoài nào muốn đầu tư theo các hình thức đều được. Hình thức đầu tư tại Việt Nam được quy định như sau:

 • Đầu tư thành lập các tổ chức kinh tế như góp cổ phần hoặc thành lập công ty, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.
 • Đầu tư theo cách góp vốn, mua cổ phần
 • Đầu tư theo hợp đồng kinh doanh
 • Nhận chuyển nhượng các dự án đầu tư 
 • Sửa đổi, bổ sung các ngành nghề đầu tư của các tổ chức kinh tế.

Các hình thức đầu tư được gói gọn gồm đầu tư gián tiếp và hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoàiTrong mỗi hình thức này lại phân loại thành nhiều hình thức nhỏ hơn.

– Điều kiện với nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng theo các nguyên tắc:

 • Nhà đầu tư đáp ứng được điều kiện của ngành nghề sẽ đầu tư.
 • Nếu nhà đầu tư nước ngoài là đối tượng áp dụng của các điều ước quốc tế sẽ được lựa chọn điều kiện được quy định trong điều ước đó. Khi đã chọn điều ước quốc tế thì nhà đầu tư sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của điều ước đã chọn.
 • Đối với các ngành chưa quy định trong Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO & điều ước quốc tế nhưng đã được quy định trong Luật Việt Nam thì nhà đầu tư thực hiện theo luật của Việt Nam.
 • Nhà đầu tư nước ngoài thuộc các vùng lãnh thổ chưa gia nhập WTO vẫn được áp dụng các điều kiện đầu tư giống như các vùng lãnh thổ đã là thành viên của WTO, trừ trường hợp có các quy định khác giữa Việt Nam và các vùng lãnh thổ đó.
 • Với các ngành đầu tư chưa cam kết hoặc không được quy định trong Biểu cam kết Việt Nam trong WTO mà pháp luật Việt Nam cũng chưa có quy định thì cơ quan đăng ký đầu tư sẽ lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý ngành để xem xét và quyết định.
 • Nếu nhà đầu tư nước ngoài đã được phép thực hiện hoạt động đầu tư trong các ngành đã được quy định tại Điểm đ Khoản này và đã được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài thì cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, quyết định hoạt động đầu tư mà không cần lấy ý kiến của Bộ quản lý ngành.

dieu-kien-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-nam-1

Trên đây là những điều kiện đầu tư tại Việt Nam dành cho các nhà đầu tư nước ngoài. Nếu bạn còn mơ hồ, mông lung thì nên tìm hiểu dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam của Luật Thống Nhất để được tư vấn cụ thể hơn.