Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài nhanh và uy tín tại Việt Nam

Để giúp nhà  đầu tư nước ngoài trong việc thành lập công ty tại Việt Nam, LUẬT THỐNG NHẤT sẽ tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chất lượng cao, uy tín với thời gian nhanh và chi phí hợp lý nhất. Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ cho nhà đầu tư nước ngoài trong việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam.

Năm 2017, nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp ban hành năm 2014.

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam [Điều 3.14, Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ( “Luật đầu tư)].

Hình thức đầu tư

Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật đầu tư và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 1. Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ, cụ thể:
 • Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quy định tại điểm a và điểm b nêu trên thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 1. Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
Bước 2:

 

Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký

doanh nghiệp.

Bước 3: Thực hiện các thủ tục sau Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

 

Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

1. Thủ tục:

 • Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật này, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.
 • Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định sau đây:

2. Hồ sơ: Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư;

3. Nhận kết quả: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

4. Thực hiện thủ tục đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài: Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tụ đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 23, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp:

 • Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

2. Thực hiện các thủ tục sau Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

 • Khắc con dấu công ty;
 • Thông báo sử dụng mẫu dấu công ty;
 • Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh

(đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thực hiện quyền xuất nhập khẩu và phân phối cần xin thêm Giấy phép kinh doanh).

Thực hiện theo quy định của Nghị định số 23/2007/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/02/2007 và Thông tư số 08/2013/TT-BCT của Bộ Công thương ban hành ngày 22/4/2013.

Các thủ tục khác sau Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Chúng tôi sẽ tư vấn cho nhà đầu tư chi tiết các thủ tục khác theo quy định của pháp luật Việt Nam áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về thuế, chữ ký số, hóa đơn GTGT, các giấy phép con …

LUẬT THỐNG NHẤT là công ty luật uy tín với cam kết cung cấp dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cho nhà đầu tư nhanh, hiệu quả, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của nhà đầu tư. Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết!

Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công ty Luật Thống Nhất cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài  chất lượng, uy tín với phí dịch vụ ưu đãi nhất.

Related Posts

Quyền đầu tư vào dự án sản xuất dược phẩm của Nhà Đầu Tư Nước Ngoài tại Việt Nam

Theo lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, Nhà Đầu Tư Nước Ngoài được phép thành lập Doanh nghiệp Có Vốn Đầu…

Đôi điều tìm hiểu về Ưu đãi đầu tư áp dụng cho dự án đầu tư tại Việt Nam

Dự án đầu tư nào, doanh nghiệp nào, tổ chức nào được hưởng ưu đãi đầu tư? Hướng dẫn về Ưu đãi đầu tư áp dụng cho…

Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC

Đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (gọi tắt là BCC) là loại hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm phân chia…

Tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam

Những doanh nhân, doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu đầu tư tại Việt Nam vào những công ty, dự án đều cần  được sự cho phép…

Luật sư tư vấn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn đầu tư trực tiếp nước ngoài là một trong những lĩnh vực chủ đạo của Luật Thống Nhất. Trong những năm qua, rất nhiều khách…

Ưu – nhược điểm của hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài

Đầu tư trực tiếp nước ngoài là hình thức đầu tư mang lại nhiều lợi nhuận cho cả 2 bên Việt Nam và nhà đầu tư nước…