Trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng lỗ vốn, không đạt được những kết quả trong kinh doanh, phát triển doanh nghiệp đã dẫn đến những hệ trạng như thiếu nguồn vốn buộc phải vay