Hướng dẫn làm hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

4 min read

Bạn đang có nhu cầu thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hãy liên hệ với LUẬT THỐNG NHẤT để được tư vấn chi tiết và được cung cấp dịch vụ thành lập công ty nhanh, hiệu quả nhằm đáp ứng đúng nhu cầu của bạn. Tại bài viết này, LUẬT THỐNG NHẤT sẽ cung cấp một số thông tin về hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cụ thể như sau:

I. Định nghĩa:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên” được pháp luật quy định như thế nào?

Theo Điều 73, Luật Doanh nghiệp số 68/2014-QH13 ngày 26/11/2014 (“Luật doanh nghiệp”):

 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

Tiếp theo, hãy tìm hiểu về thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam mà cụ thể là thành lập doanh nghiệp TNHH một thành viên.

II. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Theo Điều 23, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 (“Nghị định số 78”), Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78 của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên (Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp).

Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78 của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên (Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp).

Điều 10 Nghị định số 78:  Các giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

 • Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
 • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

 • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78 như đã nêu trên của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

 

LUẬT THỐNG NHẤT là công ty luật uy tín với cam kết cung cấp dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho Quý khách nhanh, hiệu quả, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của Quý khách. Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết!

 

Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

Hà Nội, Sài Gòn, Nha Trang liên hệ: 086 844 3566 (luatthongnhat@gmail.com)

§  để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ tư vấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên  chất lượng, uy tín với phí dịch vụ ưu đãi nhất.