Thủ tục pháp luật

Quy định Pháp luật về điều kiện thành lập công ty mua bán nợ

Nghị định 69/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01/07/2016 (“Nghị định 69/2016/NĐ-CP”) quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ. Theo đó, khi tổ chức, cá nhân thành lập công ty kinh doanh dịch vụ mua bán nợ thì phải đăng ký

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ

Theo Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ban hành ngày 13/11/2008 (“Luật Giao thông đường bộ”) thì kinh doanh vận tải đường bộ gồm kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa. Kinh doanh vận tải đường bộ

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Dịch vụ giám định thương mại là một trong các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện được quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2016/QH14 ban hành ngày 22/11/2016. Các điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định được

Điều kiện thành lập công ty sản xuất trang thiết bị y tế

Kinh doanh trang thiết bị y tế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật số 03/2016/QH14 ban hành ngày 22/11/2016. Khi thành lập công ty sản xuất trang thiết bị y tế các cá nhân, tổ chức phải đáp ứng các

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Vận tải đa phương thức là việc vận chuyển hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau trên cơ sở hợp đồng vận tải đa phương thức. Theo Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2016/QH14 ban hành ngày 22/11/2016 thì

Quy định Pháp luật về điều kiện thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm

Sản xuất mỹ phẩm là một trong các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư số 03/2016/QH14 ban hành ngày 22/11/2016. Do đó, nếu bạn muốn mở cơ sở sản xuất kinh doanh trong ngành này thì phải đáp

Hướng dẫn thủ tục hồ sơ thành lập công ty kinh doanh mỹ phẩm

Thành lập công ty kinh doanh mỹ phẩm thì cần phải chuẩn bị các giấy tờ gì, thủ tục ra sao? Trong bài viết dưới đây, Luật Thống Nhất sẽ hướng dẫn bạn các thủ tục hồ sơ thành lập công ty kinh doanh

Tư vấn pháp luật về thủ tục thành lập công ty tư vấn du học

Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 thì dịch vụ tư vấn du học không phải là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Khi thành lập công ty tư vấn du học, nhà đầu tư chỉ cần thực

Điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản

Bạn đã quyết định chọn ngành, nghề kinh doanh là kinh doanh bất động sản để đăng ký thành lập công ty? Vậy tại bài viết này, LUẬT THỐNG NHẤT sẽ tư vấn cho bạn về các điều kiện, thủ tục pháp lý mà

Quy định Pháp luật về đăng ký thành lập công ty cổ phần bán buôn thuốc

Theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 thì kinh doanh thuốc là một trong các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo đó, nếu muốn thành lập công ty cổ phần