Mua bán sáp nhập doanh nghiệp

Luật cạnh tranh ảnh hưởng tới mua bán và sáp nhập doanh nghiệp như thế nào?

Luật cạnh tranh ảnh hưởng tới mua bán và sáp nhập doanh nghiệp như thế nào?  Bên cạnh những điều khoản được quy định cụ thể trong Luật Doanh nghiệp về mua bán và hợp nhất doanh nghiệp, trong Luật Cạnh tranh, có những

Luật sư tư vấn thực hiện các thủ tục sau sáp nhập doanh nghiệp

Các thủ tục mua bán và sáp nhập doanh nghiệp đều cần được thực hiện trên cơ sở các quy định của pháp luật. Để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong quá trình sáp nhập hay hợp nhất doanh nghiệp và thành lập doanh

Thủ tục mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Trong bài viết này, Luật Thống Nhất  tư vấn cho quý khách hàng những thủ tục mua bán và sáp nhập doanh nghiệp cần biết. 1, Cơ sở pháp lí của thủ tục mua bán và sáp nhập doanh nghiệp.  Thủ tục mua bán

Hợp đồng mua bán và sáp nhập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam

Hợp đồng mua bán và sáp nhập doanh nghiệp là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó, bên bán doanh nghiệp có nghĩa vụ chuyển giao toàn bộ quyền sở hữu doanh nghiệp cho bên mua lại doanh nghiệp và nhận tiền bán

Các hình thức mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Dù thường được nhắc tới như hai khái niệm gắn liền với nhau, có thể phân biệt mua bán và sáp nhập doanh nghiệp dựa vào sự tồn tại của công ty sau thương vụ. Gọi là sáp nhập doanh nghiệp khi hai công

Phân biệt mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (merger and acquisitions, viết tắt là M&A) là hai khái niệm thường đi chung với nhau vì chúng có nhiều nghiệp vụ giống nhau. Trong một số trường hợp không có đủ thông tin để nhận định,