Tại sao phải giải thể doanh nghiệp

4 min read

Tính trung bình, mỗi ngày nước ta có khoảng 300 doanh nghiệp ra đời. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động, không đảm bảo được lợi nhuận và thường xuyên thua lỗ. Sự lựa chọn được các doanh nghiệp đưa ra là giải thể doanh nghiệp. Vậy tại sao phải giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể công ty, doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của công ty, doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp hoặc cơ quan có thẩm quyền với điều kiện doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Quy định về giải thể doanh nghiệp

giaithedn

Điều 157 Luật Doanh nghiệp có quy định doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu trong thời hạn sáu tháng liên tục;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Đồng thời, Luật cũng quy định điều kiện để giải thể doanh nghiệp khi doanh nghiệp bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Tại sao phải giải thể doanh nghiệp

Năm 2015, số doanh nghiệp chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh của nước ta là 9.467 doanh nghiệp. Bên cạnh đó, số lượng các doanh nghiệp phải ngừng hoạt động không phải con số nhỏ.

Một doanh nghiệp, công ty khi hoạt động cần đảm bảo các nghĩa vụ với Nhà nước đó là:

 • Kê khai nộp thuế: Hàng năm các doanh nghiệp phải nộp thuế môn bài, làm báo cáo thuế hàng tháng, báo cáo hàng quý, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn và quyết toán năm.
 • Lập sổ sách kế toán.
 • Trả lương cho nhân viên.
 • Nộp các phí khác như phí phòng chống bão lụt, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, phí công đoàn.
 • Các khoản tiền phạt vi phạm hành chính…

Số tiền để thực hiện các nghĩa vụ này không phải là con số nhỏ. Đặc biệt với nghĩa vụ kê khai nộp thuế phải thực hiện đúng thời hạn theo quy định của luật Quản lý thuế. Nếu nộp chậm thì khoản tiền đó càng tăng cao. Nhiều công ty làm ăn thua lỗ hoặc không thể phát triển được nữa không thể hoàn trả các khoản này. Do đó phải làm thủ tục giải thể doanh nghiệp.

thu-tuc-giai-the-cong-ty-co-phan

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp của luatsugioi.vn

 • Tư vấn cho doanh nghiệp về quy định hoàn thiện hồ sơ và thủ tục giải thể doanh nghiệp (http://luatsugioi.vn/giai-the-cong-ty-doanh-nghiep/huong-dan-thu-tuc-giai-the-doanh-nghiep.html)  theo quy định của Pháp luật
 • Sau khi ký kết hợp đồng và trở thành đại diện pháp luật cho doanh nghiệp để giải thể doanh nghiệp, luatsugioi.vn thực hiện những trình tự:
 • Thực hiện đăng bố cáo giải thể doanh nghiệp lên 3 số báo liên tiếp
 • Giải quyết vấn đề thuế cho doanh nghiệp tại Chi cục thuế, tiến hành khóa mã số thuế cho doanh nghiệp, xin xác nhận quyết toán hết thuế và xác nhận khóa mã số thuê từ Chi cục thuế.
 • Thực hiện những thủ tục pháp lý trả dấu tại Cơ quan công an, nhận Giấy xác nhận trả dấu
 • Thực hiện xin khóa mã số Hải quan tại Hải Quan cho doanh nghiệp và nhận xác nhận khóa mã số Hải quan
 • Quyết toán nợ ngân hàng, xin xác nhận không nợ từ ngân hàng
 • Hoàn thiện hồ sơ giải thể, và nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt làm trụ sở chính.
 • Tiến hành theo trình tự giải thể doanh nghiệp, theo dõi quá trình giải thể để có thông báo nhanh nhất cho doanh nghiệp
 • Nhận giấy Chứng nhận giải thể doanh nghiệp và bàn giao lại cho doanh nghiệp

Nhiều công ty gặp rất nhiều khó khăn trong làm giấy tờ, thủ tục giải thể doanh nghiệp nên đã  sử dụng dịch vụ giải thể doanh nghiệp uy tín, chất lượng của luatsugioi.vn . Trên đây là một số thông tin về giải thể doanh nghiệp và lý do phải giải thể doanh nghiệp. Luật Thống Nhất sẽ giúp các doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể nhanh chóng, đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp và của người lao động.