Luật sư tư vấn pháp luật về thuế chuyên nghiệp và uy tín

4 min read

Thuế là một trong những lĩnh vực pháp luật quan trọng  trong cuộc sống của các cá nhân hoặc trong các hoạt động kinh doanh của các cá nhân tổ chức. Để phòng chống mọi rủi ro  có thể phát sinh trong lĩnh vực pháp luật về thuế, công ty luật tư vấn pháp luật về thuế cho mọi khách hàng để giúp khách hàng phòng tránh những rủi ro có thể mắc phải trong những lĩnh vực thuế. Với đội ngũ luật sư uy tín sẽ đảm bảo tư vấn sát sao và chuyên nghiệp cho khách hàng khi có nhu cầu muốn được tư vấn về thuế.

luat-su-tu-van-luat-xuat-nhap-canh-chuyen-nghiep-uy-tin

1. Đối tượng cần đăng ký thuế

Hiện nay, những đối tượng nằm trong diện buộc đăng ký thuế thường rất phức tạp và khiến nhiều người không nắm rõ được những mình có bắt buộc phải đăng ký đóng thuế không?  Luật Thống Nhất thực hiện tư vấn luật:

 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện kinh doanh
 • Cá nhân trong thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân
 • Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay
 • Tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế

2. Luật sư tư vấn pháp luật thuế cho cá nhân

Luật sư của luật Thống Nhất thực hiện tư vấn  luật cho  các cá nhân để giúp cá nhân nắm bắt được những quy định cả pháp luật về thuế cho người dân.

 • Luật sư uy tín tại Hà Nội tư vấn đối tượng cần nộp thuế, đối tượng cần thu nhập chịu thuế, đối thượng thu nhập được miễn thuế, tư vấn cho cá nhân căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.
 • Luật sư tư vấn  thủ tục đăng ký kỹ mã số thuế thu nhập
 • Tư vấn cá nhân đã đăng ký thuế và có mã số thuế, tư vấn trường hợp cá nhân được hoàn thuế hay trong trường hợp được giảm trừ gia cảnh
 • Công ty luật Thống Nhất thực hiện tư vấn cho khách hàng nắm rõ được những quy định của pháp luật, đồng thời giúp khách hàng đảm bảo lợi ích các cá nhân cho khách hàng.

3. Luật sư tư vấn pháp luật về thuế cho doanh nghiệp

Khác với những quy định về thuế cho cá nhân, những quy định về thuế cho doanh nghiệp phức tạp hơn rất nhiều khiến cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thành những nghĩa vụ về thuế  theo đúng quy định.

Để trợ giúp các các doanh nghiệp nắm được những quy định về thuế để giúp doanh nghiệp hoàn thành những thủ tục thuế nhanh gọn, chuyên nghiệp. Luật sư của công ty luật thực hiện tư vấn về thuế cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Ngoài ra, đơn vị cũng cung cấp những đội ngũ luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp, luật sư tư vấn đầu tư nước ngoài,… 

Những nội dung tư vấn về thủ tục thuế cho doanh nghiệp

 • Tư vấn thủ tục thuế: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế chuyển nhượng vốn, thuế nhà thầu nước ngoài, thuế xuất nhập khẩu, thuế môn bài
 • Luật sư tư vấn  kê khai thuế, tư vấn những thủ tục nộp thuế cho doanh nghiệp
 • Luật sư thực hiện tư vấn  các thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng
 • Thực hiện tư vấn làm quyết toán thuế, tư vấn lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp 
 • Lựa chọn tư  vấn  các quy định về sử dụng hóa đơn, chứng từ và chế độ kế toán cho doanh nghiệp
 • Luật sư tư vấn và làm đại điện cho doanh nghiệp nộp hồ sơ thuế tại cơ quan thuế

Bên cạnh những thực hiện tư vấn về thủ tục đóng thuế thủ tục làm hồ sơ hoàn thiện thuế, Luật Thống Nhất cũng thực hiện trợ giúp khách hàng và làm đại diện cho khách hàng  giải quyết những vấn đề về thuế hay thực hiện khiếu nại về những quyết định về thuế.

Luật sư tư vấn thuế trong hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A), luật sư tư vấn đầu tư nước ngoài, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, chia  tách, liên doanh, liên kết doanh nghiệp, tư vấn chào bán vốn cổ phần và cổ phiếu, luật sư tư vấn giải thể doanh nghiệp cho khách hàng.

Với luật sư của Công ty luật Thống Nhất chuyên nghiệp, trình độ cao và giàu kinh nghiệm để cung cấp những tư vấn về các thủ tục hoàn thành thuế cho khách hàng để trợ giúp cho khách hàng hoàn thành tốt nhiệm vụ thuế.