Giải thể doanh nghiệp liên doanh chuyên nghiệp uy tín nhanh chóng

4 min read

Giải thể doanh nghiệp được coi là giải pháo hữu hiệu để nhiều doanh nghiệp, công ty làm ăn thua lỗ và không có khả năng tiếp tục kinh doanh có thể dừng hoạt động và được, giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty và được pháp luật bảo hộ về quyền và nghĩa vụ khi thực hiện những trình tự giải thể theo đúng quy đinh của pháp luật. Trong đó, giải thể doanh nghiệp liên doanh cũng được thực hiện theo những trình tự quy định của pháp luật để đảm bảo giải thể thành công và nhanh chóng. Các doanh nghiệp liên doanh có thể tham khảo những hồ sơ và thủ tục giải thể cho doanh nghiệp liên doanh được thuận lợi, tiết kiệm thời gian.

Giải thể doanh nghiệp liên doanh có nhiều thủ tục cũng như trình tự phức tạp hơn so với những hình thức giải thể doanh nghiệp tư nhân hay giải thể doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn. Để giải thể được thanh công những doanh nghiệp với hình thức liên doanh cần có sự chuẩn bị, các doanh nghiệp liên doanh nên có những tư vấn kỹ càng từ luật sư đại diện của mình hay những văn phòng luật để có được những hiểu biết về giải thể doanh nghiệp với hình thức liên doanh.

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp liên doanh của Luật Thống Nhất

Để thực hiện giải thể doanh nghiệp với hình thức liên doanh, các doanh nghiệp nên tìm hiểu những thủ tục, trình tự giải thể và những tư vấn giải thể doanh nghiệp để nhận được những trợ giúp trong quá trình giải thể để nhanh chóng và thành công.

giai-the-doanh-nghiep-lien-doanh-chuyen-nghiep-uy-tin-nhanh-chong

– Trình tự giải thể doanh nghiệp hình thức liên doanh của Luật Thống Nhất
  • Tư vấn khách hàng những quy định về hồ sơ, thủ tục giải thể doanh nghiệp nói chung
  • Trợ giúp khách hàng trong quá trình hoàn thiện hồ sơ giải thể doanh nghiệp (http://luatsugioi.vn/giai-the-cong-ty-doanh-nghiep/huong-dan-thu-tuc-giai-the-doanh-nghiep.html) , tương tự như hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân, giải thể doanh nghiệp TNHH,..
  • Thực hiện kiểm toán thuế, kiểm soát kế toán thuế và hoàn thiện sổ sách để quyết toán thuế với cơ quan thuế.
  • Đại diện khách hàng quyết toán thuế, đóng mã số thuế và nhận xác nhận đã hoàn thành những nghĩa vụ thuế và những nghĩa vụ kahcs của Chi Cục thuế.
  • Đại diện khách hàng giải quyết những khoản nợ ngân hàng, nợ lượng nhân viên và những khoản nợ khác ( nếu có), xin Giấy xác nhận không nợ khoản nợ nào của Ngân hàng, khóa tài khoản ngân hàng hoặc xác nhận chưa mở tài khoản Ngân hàng.
  • Thực hiện đại  diện khách hàng trả dâu cho cơ quan Công An và xin Xác nhận đã trả dấu, xác nhận chưa xin cấp con dấu từ Cơ quan Công An.
  • Thực hiện hoàn thiện hồ sơ giải thể doanh ghiệp
  • Nộp hồ sơ đến Cơ quản quản lý có thẩm quyền về giải thể doanh nghiệp, theo dõi quá trình giải thể doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
  • Nhận kết quả giải thể, thực hiện bàn giao cho khách hàng Giấy chứng nhận giải thể, những hồ sơ khác

Dịch vụ giải thể của Công ty Luật Thống Nhất với đội ngũ luật viên và chuyên viên nắm chắc những quy định của pháp luật về giải thể doanh nghiệp, công ty, những kinh nghiệm về những vụ giải thể doanh nghiệp để thực hiện tự vấn và hỗ trợ khách hàng giải thể doanh nghiệp nhanh chóng và tiết kiệm được nhiều thời gian.

Các doanh nghiệp có thể tham khảo những dịch cụ giải thể doanh nghiệp với những hình thức, tổ chức khác nhau như giải thể doanh nghiệp TNHH 1 thành viên, giải thể doanh nghiệp TNHH 2 thành viên hay thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân,… để nhận được những hướng dẫn và tư vấn cần thiết trong quá trình hoàn thiện hồ sơ và thủ tục giải thể tốt nhất.

Những hướng dẫn, tư vấn giải thể doanh nghiệp liên doanh của Luật Thống Nhất trên đây sẽ giúp khách hàng nắm được những quy định, thủ tục giải thể doanh nghiệp với hình thức liên doanh đúng quy định pháp luật để giải thể doanh nghiệp, hạn chế những thua lỗ có thể xảy ra trong quá trình giải thể.