Giải thể công ty doanh nghiệp

Luật sư tư vấn pháp luật về thuế chuyên…

Thuế là một trong những lĩnh vực pháp luật quan trọng  trong cuộc sống của các cá nhân hoặc trong các hoạt động kinh...
luatthongnhat
4 min read

Hỏi đáp: Nên thực hiện giải thể doanh nghiệp…

Xin chào luật sư! Tôi muốn hỏi xin ý kiến của luật sư về  việc nên thực hiện giải thể doanh nghiệp hay phá...
luatthongnhat
3 min read

Hỏi đáp điều kiện, thời gian và chi phí…

Xin chào luật sư, tôi có những thắc mắc xin nhờ luật sư tư vấn như sau Hiện nay, tôi đang làm chủ sở...
luatthongnhat
2 min read

Hướng dẫn làm hồ sơ giải thể hộ kinh…

Xin hỏi luật sư: Tôi xin hỏi luật sư một vấn đề như sau: Hiện nay gia đình tôi đã đăng ký hoạt động...
luatthongnhat
3 min read

Hướng dẫn làm thủ tục và hồ sơ giải…

Hiện nay, ở nhiều địa phương vẫn tồn tại những loại hình hợp tác xã như: hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã...
luatthongnhat
3 min read

Dịch vụ đăng ký logo độc quyền cho công…

Trong quá trình kinh doanh việc thực hiện xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cũng như thực hiện truyền thông, xây dựng hình...
luatthongnhat
3 min read

Hướng dẫn làm thủ tục quyết toán thuế và…

Khi thực hiện giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật những thủ tục thực hiện không thể thiếu đó là thực...
luatthongnhat
3 min read

Hỏi đáp thủ tục giải thể công ty bảo…

Xin chào Luật sư: Hiện tại tôi đang làm Hành chính nhân sự tại một công ty bào hiểm nông nghiệp được thành lập...
luatthongnhat
3 min read

Hỏi đáp về thủ tục sát nhập từ công…

Doanh nghiệp hỏi: Sắp tới, một công ty thực phẩm A do làm ăn thua lỗ nên có kế hoạch sẽ sát nhập vào...
luatthongnhat
3 min read

Những lưu ý khi giải thể công ty đảm…

Đối với những trường hợp giải thể công ty  thành viên được thành công, các công ty cần tì m hiểu những thông tin...
luatthongnhat
3 min read