Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp lao…

Tranh chấp lao động và tranh chấp hợp đồng lao động luôn cần được coi trọng để đảm bảo mối quan hệ giữa người...
luatthongnhat
3 min read

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển…

Xin chào luật sư,  em xin nhờ luật sư tư vấn giải quyết  tranh chấp hợp đồng quyền sử dụng đất trong trường hợ...
luatthongnhat
7 min read

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê…

Câu hỏi cần tư vấn: Ngày, 01/8/2015, tôi có ký hợp đồng viết tay thuê nhà trong thời hạn 2 năm được công chứng....
luatthongnhat
4 min read

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp nhãn…

Nhãn hiệu là một trong những lĩnh vực cần thiết của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện xây dựng thương hiệu...
luatthongnhat
6 min read

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp giữa…

Trong những mô hình doanh nghiệp, công ty, đều cần có Hội đồng cổ đông trong công ty để  đưa ra những quyết sách...
luatthongnhat
4 min read

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp…

Nhà ở luôn là vấn đề quan trọng trong cuộc đời của nhiều người hiện nay để ổn định cuộc sống, xây dựng gia...
luatthongnhat
6 min read

Tư vấn trình tự giải quyết tranh chấp đất…

Hiện nay, Luật Đất đai năm 2013 đã có những quy định cụ thể về những  trình tự và thủ tục giải quyết tranh...
luatthongnhat
6 min read