All Stories

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất…

  Tranh chấp đất đai dân sự thường xuyên diễn ra, tuy nhiên rất nhiều người không biết cách để viết được một lá...
luatthongnhat
2 min read

Điều kiện và thủ tục thành lập công ty…

Thành lập công ty bảo vệ cần những điều kiện gì và quy trình như thế nào sẽ được giải đáp ngay trong bài viết...
luatthongnhat
2 min read

Quy định Pháp luật về điều kiện thành lập…

Nghị định 69/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01/07/2016 (“Nghị định 69/2016/NĐ-CP”) quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ. Theo đó,...
luatthongnhat
8 min read

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh vận…

Theo Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ban hành ngày 13/11/2008 (“Luật Giao thông đường bộ”) thì kinh doanh vận tải đường bộ...
luatthongnhat
8 min read

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch…

Dịch vụ giám định thương mại là một trong các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện được quy định trong Luật...
luatthongnhat
4 min read

Điều kiện thành lập công ty sản xuất trang…

Kinh doanh trang thiết bị y tế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật số 03/2016/QH14 ban hành ngày 22/11/2016. Khi...
luatthongnhat
5 min read

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh vận…

Vận tải đa phương thức là việc vận chuyển hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau trên cơ sở...
luatthongnhat
5 min read

Quy định Pháp luật về điều kiện thành lập…

Sản xuất mỹ phẩm là một trong các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư số 03/2016/QH14 ban...
luatthongnhat
4 min read

Hướng dẫn thủ tục hồ sơ thành lập công…

Thành lập công ty kinh doanh mỹ phẩm thì cần phải chuẩn bị các giấy tờ gì, thủ tục ra sao? Trong bài viết...
luatthongnhat
7 min read

Tư vấn pháp luật về thủ tục thành lập…

Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 thì dịch vụ tư vấn du học không phải là ngành, nghề đầu tư...
luatthongnhat
8 min read