Luật sư xin giấy phép

Hỗ trợ làm giám định chất lượng công trình xây dựng

Giám định chất lượng công trình xây dựng là hoạt động cần thiết và là hoạt
Luật sư xin giấy phép

Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự cho khách sạn, nhà nghỉ

Khách sạn, nhà nghỉ là những ngành nghề thuộc
4 Tháng Mười Một | by luatthongnhat
Luật sư xin giấy phép

Đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền ở Việt Nam

Luật sở hữu trí tuệ (năm 2005) và Luật
3 Tháng Mười Một | by luatthongnhat
Luật sư xin giấy phép

Dịch vụ làm hồ sơ, thủ tục xin giấy phép phòng cháy chữa cháy

Nghị định phòng cháy chữa cháy số 79/2014/NĐ-CP do
2 Tháng Mười Một | by luatthongnhat
Thủ tục pháp luật

Quy định Pháp luật về điều kiện thành lập công ty mua bán nợ

Nghị định 69/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01/07/2016 (“Nghị định 69/2016/NĐ-CP”) quy định về điều kiện kinh
Thủ tục pháp luật

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ

Theo Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ban
6 Tháng Bảy | by Duan Le
Thủ tục pháp luật

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Dịch vụ giám định thương mại là một trong
4 Tháng Bảy | by Duan Le
Thủ tục pháp luật

Điều kiện thành lập công ty sản xuất trang thiết bị y tế

Kinh doanh trang thiết bị y tế là ngành
2 Tháng Bảy | by Duan Le

Quy định Pháp luật về điều kiện thành lập công ty mua bán nợ

8 Tháng Bảy | by Duan Le
Nghị định 69/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01/07/2016 (“Nghị định 69/2016/NĐ-CP”) quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ. Theo đó,
Thủ tục pháp luật

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ

Theo Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ban
Thủ tục pháp luật

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Dịch vụ giám định thương mại là một trong
Thủ tục pháp luật

Điều kiện thành lập công ty sản xuất trang thiết bị y tế

Kinh doanh trang thiết bị y tế là ngành